Geoenergi ger värme och kyla till din fastighet

Geoenergi

Geoenergi ger värme och kyla till din fastighet

Geoenergi är ett samlingsnamn för olika sätt att utvinna solenergi som lagras i marken. Energin används till både uppvärmning och komfortkyla, och passar lika bra i större bostads-, kontors- och industrifastigheter som i villor.

Genom att välja en geoenergilösning till din fastighet minskar du koldioxidutsläppen med 100-tals ton om året och dessutom minskas driftskostnaderna radikalt. Investeringen för en geoenergianläggning är normalt återbetald inom 4 till 10 år.

Skånska Energi har många års erfarenhet av geoenergi och erbjuder kompletta energilösningar till fastigheter och företag. Vi har mycket goda kunskaper inom geologi och lång erfarenhet av borrning i den mycket varierande berggrunden vilket är en del av förklaringen till att vi lyckats med komplicerade projekt. Vi utför konstruktion, projektering och borrning av brunnar med olika borrtekniker. Förutom konventionell tryckluftsteknik har vi stor erfarenhet av vattendriven borrhammare samt spolborrning och stötborrning för stora kommunala brunnar.

Verksamheten omfattar även konstruktion och installation av kompletta anläggningar för vattenförsörjning och grundvattensänkning. Våra uppdragsgivare är industrier, fastighetsägare och privatpersoner som är i behov av borrning för energi, vatten eller grundvattensänkning.


Certifierade brunnsborrare

Vår personal är certifierade brunnsborrare av SITAC. Maskinparken är utrustad med motorer godkända för entreprenader inom miljözon. Företaget är medlem i Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation Geotec.

 
Kontakta oss gärna för mer information.

Tel: 046-507 00

Skånska Energi uppför lönsamma och klimatvänliga geoenergianläggningar som ger värme och kyla till fastigheter. Geoenergi är lagrad solenergi som finns i markytan och en viss del geotermisk energi. Man kan installera ett system som utnyttjar energin som är lagrad i berggrunden, så kallad bergvärme, eller i grundvattnet. Systemen är mycket driftsäkra och miljövänliga och minskar driftkostnaderna väsentligt.