En energilösning som passar din fastighet

Geoenergi

En energilösning som passar din fastighet

Det finns solvärme som är lagrad i naturen - i jorden, i bergen och i grundvatten. Denna solenergi kallas även för geoenergi. Vi tar tillvara den naturliga, förnybara värmen med hjälp av geoenergianläggningar i kombination med värmepumpar.

Skånska Energi är marknadsledande inom klimateffektiva energilösningar och erbjuder kompletta energilösningar till fastigheter och företag. Genom att använda den naturliga värmen som finns i marken, så kallad geoenergi, bygger vi lönsamma och klimatvänliga anläggningar som ger värme, varmvatten och kyla till din fastighet.

 
Kontakta oss gärna för mer information.

Tel: 046-507 00

Skånska Energi brinner för att hjälpa människor och företag hitta klokare energialternativ. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el samt ett erbjudande av energilösningar inom förnybar energi – geoenergi. Som energikoncern är vår målsättning att all kraftproduktion, all levererad el samt de energiprojekt som vi tillhandahåller ska vara baserade på och ha sitt ursprung i förnybara och utsläppsfria energikällor.