Geoenergi ger värme och kyla till din fastighet

Geoenergi

Geoenergi ger värme och kyla till din fastighet

Geoenergi är ett samlingsnamn för olika sätt att utvinna solenergi som lagras i marken. Energin används till både uppvärmning och komfortkyla, och passar lika bra i större bostads-, kontors- och industrifastigheter som i villor.

Genom att välja en geoenergilösning till din fastighet minskar du koldioxidutsläppen med 100-tals ton om året och dessutom minskas driftskostnaderna radikalt. Investeringen för en geoenergianläggning är normalt återbetald inom 4 till 10 år.

  • Välj en geoenergilösning där vi på entreprenad bygger en värme- och kyla anpassat till din anläggning. Läs mer här.
  • Välj GEOkomfort - en fullservicelösning där Skånska Energi finansierar, projekterar, bygger och äger anläggningen samt står för allt som rör drift och underhåll. Läs mer här.

 
Kontakta oss gärna för mer information.

Tel: 046-507 00

Skånska Energi uppför lönsamma och klimatvänliga geoenergianläggningar som ger värme och kyla till fastigheter. Geoenergi är lagrad solenergi som finns i markytan och en viss del geotermisk energi. Man kan installera ett system som utnyttjar energin som är lagrad i berggrunden, så kallad bergvärme, eller i grundvattnet. Systemen är mycket driftsäkra och miljövänliga och minskar driftkostnaderna väsentligt.