Historia

Vår historia

Historia

Betydelsefulla beslut togs i trakterna kring Lund och Malmö för 100 år sedan. Det var då, 1913-1916, tack vare ett antal entreprenörer och pionjärers framsynthet, mod och tålamod som elen kom till delar av den Skånska landsbygden.

Sydsvenska Kraft AB (numera E.on) bildades i Malmö 1906 ungefär samtidigt hade Hemsjö Kraft AB bildats i Blekinge. Man byggde två elledningar för 50 000 volt till bland annat Lund och Malmö. Sedan de större städerna och samhällena i ledningarnas närhet försetts med el hade bolagen kraft över. Uppmärksamheten riktades mot den österliggande landsbygden, bland annat Dalby, Veberöd och Sjöbo och en kraftledning för att förse dessa orter med el tillkopplades i Lund.

Ryktet om elens förträfflighet spred sig och 1914 förhörde sig representanter för Staffanstorp, Bjällerup och Kyrkheddinge om kraft från Dalby Elektricitetsverk. En ledning för 19 000 volt byggdes - det elektrifierade området utvidgades snabbt och elleveransen till Sandby påbörjades 1916.

Fusionstider, stommen till Skånska Energi

I konkurrens med bland annat Lunds Stad övertogs 1956 Stångby- Hoby Elförening av Harrieföreningen, Stora Harrie Kraft AB, Harrie Kommuns Elverk samt efterhand också Borlunda-Skeglinge Elförening. Dåvarande konsulten Bertil Danielsson bidrog till att fusionerna kunde ske.

Dalby Elektricitetsverk utvecklades väl och i slutet på 60-talet genomfördes ett samgående mellan Dalby och Sandby elverk som tillsammans med Kävlinge Elverk blev stommen i dagens Skånska Energi.

18 duktiga linjemän och kunniga förmän

Styrelsen för Lilla Harrie Energiförening kallade 1971 Bertil Danielsson till en extra stämma för att diskutera ett eventuellt samgående med Dalby-Sandby Elverk. Särskilt framhöll konsulten den goda servicen man kunde få, inte minst från de 18 linjemän och kunniga förmän. Styrelsen och stämman godtog samgåendet.

1990 fick Skånska Energi sitt nuvarande namn. Strategin att sätta kunden i centrum med hög leveranssäkerhet och en organisation som finns nära kunden har varit och fortsätter vara en framgångsfaktor. Skånska Energi har genom åren satsat på att ha personal med god lokal och anläggningskännedom, viktiga beståndsdelar för våra kunder och verksamheten.


2000-talet med förnybart i fokus

Under 2000-talet har koncernen utvidgat sitt verksamhetsområde med affärsområdet Energilösningar för värme och kyla med ett tydligt fokus på förnybara anläggningar. Idag levererar vi årligen ett antal energianläggningar som reducerar CO2-utsläppen med över 1 000 ton om året.

2016 firar Skånska Energi sitt 100-års jubileum som oberoende energipartner. En partner som förde elen till landsbygden och som nu bringar framtidens förnybara och utsläppsfria energilösningar till samhället.

Och allt började med framsynthet, mod och ansvarstagande - egenskaper som präglar koncernen starkt än idag.

Skånska Energi uppför lönsamma och klimatvänliga geoenergianläggningar som ger värme och kyla till fastigheter. Geoenergi är lagrad solenergi som finns i markytan och en viss del geotermisk energi. Man kan installera ett system som utnyttjar energin som är lagrad i berggrunden, så kallad bergvärme, eller i grundvattnet. Systemen är mycket driftsäkra och miljövänliga och minskar driftkostnaderna väsentligt.