Våra lediga tjänster

Lediga tjänster

Våra lediga tjänster

Här hittar du aktuella lediga tjänster. Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer om oss eller den aktuella tjänsten.

Distributionselektriker Elnät

Relaterade sidor

Skånska Energi uppför lönsamma och klimatvänliga geoenergianläggningar som ger värme och kyla till fastigheter. Geoenergi är lagrad solenergi som finns i markytan och en viss del geotermisk energi. Man kan installera ett system som utnyttjar energin som är lagrad i berggrunden, så kallad bergvärme, eller i grundvattnet. Systemen är mycket driftsäkra och miljövänliga och minskar driftkostnaderna väsentligt.