Aktieinformation

Aktieinformation

Aktieinformation

Här finns allmän information kring aktien, utdelning, aktieägare och insiderredovisning.

Skånska Energi AB (publ) är sedan den 8 december 2011 listade på NASDAQ OMX First North i Stockholm. Handeln avser B-aktien (ISIN-kod SE00 0405 1969) och sker med kortnamnet SEAB B. 

NASDAQ OMX First North (”First North”) är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regelverk och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Börsen (NASDAQ OMX Stockholm AB) godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Certified Adviser granskar bolag vars aktier skall tas upp till handel på First North. Stockholmsbörsen AB godkänner ansökan om upptagande till sådan handel. 

Skånska Energis Certified Adviser på First North är:
Erik Penser Bankaktiebolag, Box 7405, 103 91 STOCKHOLM, tel 08 – 463 80 00.

Ladda ner den Bolagsbeskrivning som upprättades i samband med listningen.

Skånska Energi brinner för att hjälpa människor och företag hitta klokare energialternativ. Vår verksamhet omfattar produktiondistribution och försäljning av el samt ett erbjudande av energilösningar inom förnybar energi – geoenergi. Som energikoncern är vår målsättning att all kraftproduktion, all levererad el samt de energiprojekt som vi tillhandahåller ska vara baserade på och ha sitt ursprung i förnybara och utsläppsfria energikällor.