Aktieinformation

Aktieinformation

Aktieinformation

Här finns allmän information kring aktien, utdelning, aktieägare och insiderredovisning.

Skånska Energi AB (publ) är sedan den 8 december 2011 listade på NASDAQ OMX First North i Stockholm. Handeln avser B-aktien (ISIN-kod SE00 0405 1969) och sker med kortnamnet SEAB B. 

NASDAQ OMX First North (”First North”) är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regelverk och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Börsen (NASDAQ OMX Stockholm AB) godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Certified Adviser granskar bolag vars aktier skall tas upp till handel på First North. Stockholmsbörsen AB godkänner ansökan om upptagande till sådan handel. 

Skånska Energis Certified Adviser på First North är:
Erik Penser Bank, Box 7405, 103 91 STOCKHOLM, tel 08 – 463 80 00.

Ladda ner den Bolagsbeskrivning som upprättades i samband med listningen.

Skånska Energi producerar och levererar 100% förnybar energi och klimatvänliga och effektiva energilösningar till privatpersoner och företag. All el vi säljer kommer från vattenkraft som är en förnybar energikälla. Våra elavtal baseras alltså på 100% förnybar el. Vi uppför även lönsamma geoenergianläggningar som baseras på solenergi, ett annat ord för bergvärme, som ger värme och kyla till fastigheter. Vi har flera IVT-center i Lund, Malmö och Trelleborg-området där vi erbjuder IVT värmepumpar med tillhörande installation och service.