aktien

Aktien

Aktien

Skånska Energis B-aktie handlas sedan den 8 december 2011 på NASDAQ OMX First North. Totalt har 8 277 120 aktier utgivits varav 6 638 946 är B-aktier.

A-aktie

B-aktie

 Röstvärde 10  1
 Kvotvärde 6,25   6,25
 Utgivna aktier, antal 1 638 174   6 638 946
 ISIN, kod    SE00 0405 1969
 Kortnamn    SEAB B
Skånska Energi brinner för att hjälpa människor och företag hitta klokare energialternativ. Vår verksamhet omfattar produktiondistribution och försäljning av el samt ett erbjudande av energilösningar inom förnybar energi – geoenergi. Som energikoncern är vår målsättning att all kraftproduktion, all levererad el samt de energiprojekt som vi tillhandahåller ska vara baserade på och ha sitt ursprung i förnybara och utsläppsfria energikällor.