aktien

Aktien

Aktien

Skånska Energis B-aktie handlas sedan den 8 december 2011 på NASDAQ OMX First North. Totalt har 8 277 120 aktier utgivits varav 6 659 306 är B-aktier.

A-aktie

B-aktie

 Röstvärde 10  1
 Kvotvärde 6,25   6,25
 Utgivna aktier, antal 1 602 613  6 674 607
 ISIN, kod    SE00 0405 1969
 Kortnamn    SEAB B

Skånska Energi producerar och levererar 100% förnybar energi och klimatvänliga och effektiva energilösningar till privatpersoner och företag. All el vi säljer kommer från vattenkraft som är en förnybar energikälla. Våra elavtal baseras alltså på 100% förnybar el. Vi uppför även lönsamma geoenergianläggningar som baseras på solenergi, ett annat ord för bergvärme, som ger värme och kyla till fastigheter. Vi har flera IVT-center i Lund, Malmö och Trelleborg-området där vi erbjuder IVT värmepumpar med tillhörande installation och service.