Finansiella rapporter

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter

Här hittar du Skånska Energis senast publicerade finansiella rapporter. Ladda gärna ner rapporten genom att klicka på pdf:en.

Delårsrapport jan-mars 2017

Delårsrapport jan-mars 2017

Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick under perioden januari – mars 2017 till 12,7 Mkr (11,4). Resultatförbättringen för kvartalet var främst hänförbart till affärsområde Elnät och Energilösningar.

Delårsrapport jan-mars 2017

2016

Årsredovisning 2016

Låga produktionsnivåer för vattenkraften och nedskrivet värde för dess anläggningar hade störst negativ inverkan på resultatet, medan Elhandel och Energilösningar hade en positiv utveckling. I fokus: arbetet för ökad tillväxt.

Årsredovisning 2016
Bläddringsbar pdf

2015

Årsredovisning 2015

Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster för 2015 uppgick till 26,2 Mkr (24,6). Detta var till stor del hänförbart till affärsområde Elnät som visat högre volym och fortsatt god lönsamhet. Affärsområde Elhandel och affärsområde Produktion har visat svagare resultat än väntat vilket var hänförbart till det milda vädret, de låga elpriserna och vattenflöden under normal nivå. Även affärsområde Energilösningar har resultatmässigt haft ett besvärligt år.

Årsredovisning 2015
Bläddringsbar pdf

2014

Årsredovisning 2014

Rörelseresultatet uppgick till 26,6 Mkr (28,7), vilket är avsevärt lägre än resultatnivån de senaste tio åren. Lägre omsättning för affärsområde Energilösningar och minskade elleveranser till följd av ovanligt milt väder var två starkt bidragande orsaker till det låga resultatet.

Årsredovisning 2014
Bläddringsbar pdf

2013

Årsredovisning 2013

Sammantaget blev 2013 ett tufft år för koncernen resultatmässigt vilket framförallt är hänförbart till affärsområde Produktion och affärsområde Energilösningar. Arbetet med att skapa förutsättningar för lönsam tillväxt i affärsområde Energilösningar startades.

Årsredovisning 2013
Bläddringsbar pdf

2012

Årsredovisning 2012

Vi har tagit ytterligare ett steg i vår satsning på förnybara energikällor under året. Vi är nu en av de största innehavarna av småskalig vattenkraft i Sverige.

Årsredovisning 2012

2011

Årsredovisning 2011

Vi följde vår strategiska plan och det visade sig i koncernens resultat som är bland de bästa i företagets snart 100-åriga historia.

Årsredovisning 2011

2010

Årsredovisning 2010

Satsningen på geoenergi gav ett påtagligt genombrott på marknaden. Vi tog ett beslut om att leverera 100 procent förnybar och utsläppsfri el till alla kunder.

Årsredovisning 2010

2009

Årsredovisning 2009

Affärsområdet elhandel och produktion svarade för en nedgång medan affärsområdet energilösningar som omfattar leveranser av kompletta värmepumpslösningar utvecklades mycket positivt.

Årsredovisning 2009

2008

Årsredovisning 2008

Omsättningen ökade främst till följd av högre försäljningspriser för elen samt högre ersättning för produktionen. Satsningen inom geoenergiområden resulterade i en order från IKEA avseende en komplett geoenergianläggning.

Årsredovisning 2008

Skånska Energi producerar och levererar 100% förnybar energi och klimatvänliga och effektiva energilösningar till privatpersoner och företag. All el vi säljer kommer från vattenkraft som är en förnybar energikälla. Våra elavtal baseras alltså på 100% förnybar el. Vi uppför även lönsamma geoenergianläggningar som baseras på solenergi, ett annat ord för bergvärme, som ger värme och kyla till fastigheter. Vi har flera IVT-center i Lund, Malmö och Trelleborg-området där vi erbjuder IVT värmepumpar med tillhörande installation och service.