Finansiella rapporter

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter

Här hittar du Skånska Energis senast publicerade finansiella rapporter. Ladda gärna ner rapporten genom att klicka på pdf:en.

Bokslutskommuniké jan-dec 2014

Bokslutskommuniké jan-dec 2014

Resultatet efter finansiella poster uppgick under perioden januari – december till 25,5 Mkr (27,7), varav jämförelsestörande poster om 2,0 Mkr (-3,0). Resultatet för 2014 var en besvikelse och väsentligt lägre än vår målsättning. Lägre omsättning för affärsområde Energilösningar och minskade elleveranser till följd av milt väder under året var två starkt bidragande orsaker till den lägre resultatnivån.

Bokslutskommuniké jan-dec 2014

2013

Årsredovisning 2013

Sammantaget blev 2013 ett tufft år för koncernen resultatmässigt vilket framförallt är hänförbart till affärsområde Produktion och affärsområde Energilösningar. Arbetet med att skapa förutsättningar för lönsam tillväxt i affärsområde Energilösningar startades.

Årsredovisning 2013
Bläddringsbar pdf

2012

Årsredovisning 2012

Vi har tagit ytterligare ett steg i vår satsning på förnybara energikällor under året. Vi är nu en av de största innehavarna av småskalig vattenkraft i Sverige.

Årsredovisning 2012
Bläddringsbar pdf

2011

Årsredovisning 2011

Vi följde vår strategiska plan och det visade sig i koncernens resultat som är bland de bästa i företagets snart 100-åriga historia.

Årsredovisning 2011
Bläddringsbar pdf

2010

Årsredovisning 2010

Satsningen på geoenergi gav ett påtagligt genombrott på marknaden. Vi tog ett beslut om att leverera 100 procent förnybar och utsläppsfri el till alla kunder.

Årsredovisning 2010

2009

Årsredovisning 2009

Affärsområdet elhandel och produktion svarade för en nedgång medan affärsområdet energilösningar som omfattar leveranser av kompletta värmepumpslösningar utvecklades mycket positivt.

Årsredovisning 2009

2008

Årsredovisning 2008

Omsättningen ökade främst till följd av högre försäljningspriser för elen samt högre ersättning för produktionen. Satsningen inom geoenergiområden resulterade i en order från IKEA avseende en komplett geoenergianläggning.

Årsredovisning 2008

Skånska Energi producerar och levererar 100% förnybar energi och klimatvänliga och effektiva energilösningar till privatpersoner och företag. All el vi säljer kommer från vattenkraft som är en förnybar energikälla. Våra elavtal baseras alltså på 100% förnybar el. Vi uppför även lönsamma geoenergianläggningar som baseras på solenergi, ett annat ord för bergvärme, som ger värme och kyla till fastigheter. Vi har flera IVT-center i Lund, Malmö och Trelleborg-området där vi erbjuder IVT värmepumpar med tillhörande installation och service.