Kalender

Kalender

Delårsrapport, januari-juni 2012

2012-08-23 17:00

Skånska Energi publicerar delårsrapporten för andra kvartalet den 23 augusti 2012

Skånska Energi brinner för att hjälpa människor och företag hitta klokare energialternativ. Vår verksamhet omfattar produktiondistribution och försäljning av el samt ett erbjudande av energilösningar inom förnybar energi – geoenergi. Som energikoncern är vår målsättning att all kraftproduktion, all levererad el samt de energiprojekt som vi tillhandahåller ska vara baserade på och ha sitt ursprung i förnybara och utsläppsfria energikällor.