Kontakt

Har du frågor om Investor Relations?

För att vi på snabbaste sätt ska kunna svara på dina frågor, kontaktar du oss bäst vi e-post.

Har du frågor som rör övrig verksamhet, gå vidare till kundservice.

 

  Camilla Holmberg
Kommunikationsansvarig
camilla.holmberg@skanska-energi.se
  Per Eliasson 
VD
per.eliasson@skanska-energi.se

Skånska Energi brinner för att hjälpa människor och företag hitta klokare energialternativ. Vår verksamhet omfattar produktiondistribution och försäljning av el samt ett erbjudande av energilösningar inom förnybar energi – geoenergi. Som energikoncern är vår målsättning att all kraftproduktion, all levererad el samt de energiprojekt som vi tillhandahåller ska vara baserade på och ha sitt ursprung i förnybara och utsläppsfria energikällor.