Om Skånska Energi

Om oss

Om Skånska Energi

Vi erbjuder helhetslösningar inom energiområdet till privatkunder, företag och offentlig verksamhet.

Skånska Energi brinner för att hjälpa människor och företag hitta klokare energialternativ. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el samt ett erbjudande av energilösningar inom förnybar energi – geoenergi.

Som organisation värnar vi om att agera med öppenhet och med det bästa för våra kunder och för miljön. Det vi gör präglas av ansvarstagande och långsiktighet.

Långsiktigt arbete och ansvar
Skånska Energi tar ansvar för sina kunder genom att göra kloka investeringar för att trygga energileveranser men vi söker även ständigt klokare, förnybara energilösningar som är hållbara - på lång sikt. Även i våra relationer är vi långsiktiga, vi vill bygga något för framtiden, helst tillsammans med dig.


En miljövänlig målsättning
Som energikoncern är vår målsättning att all kraftproduktion, all levererad el samt de energiprojekt vi tillhandahåller ska vara baserade på och ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Genom våra investeringar i bland annat förnybara energilösningar tar vi ansvar för miljöutvecklingen och därmed också framtiden. Detta kallar vi inte för ett miljömål utan ett affärsmål, ett miljömässigt sådant.

Skånska Energi brinner för att hjälpa människor och företag hitta klokare energialternativ. Vår verksamhet omfattar produktiondistribution och försäljning av el samt ett erbjudande av energilösningar inom förnybar energi – geoenergi. Som energikoncern är vår målsättning att all kraftproduktion, all levererad el samt de energiprojekt som vi tillhandahåller ska vara baserade på och ha sitt ursprung i förnybara och utsläppsfria energikällor.