miljöpolicy

Vårt miljöarbete

Miljöpolicy Skånska Energi

Skånska Energis miljöarbete skall kännetecknas av långsiktighet och ett ansvarstagande för vår miljö och vårt klimat.

Miljöarbetet skall vara integrerat i alla delar av den dagliga verksamheten. Att uppfylla de lagar, bestämmelser och tillstånd vi berörs av är en självklar del av detta arbete.

Vi verkar för ett effektivt resursutnyttjande och ständiga miljöförbättringar. Därför arbetar vi med konkreta och mätbara miljömål.

Vi strävar efter att minimera vår klimatpåverkan genom en energiförsörjning som baseras på förnybara energikällor såsom Sol, Vind och Vatten.

Vi hanterar miljöfrågorna med ärlighet och öppenhet och samverkar med våra kunder, leverantörer och övriga intressenter, för att på bästa sätt bidra till en hållbar samhällsutveckling.

 

Skånska Energi brinner för att hjälpa människor och företag hitta klokare energialternativ. Vår verksamhet omfattar produktiondistribution och försäljning av el samt ett erbjudande av energilösningar inom förnybar energi – geoenergi. Som energikoncern är vår målsättning att all kraftproduktion, all levererad el samt de energiprojekt som vi tillhandahåller ska vara baserade på och ha sitt ursprung i förnybara och utsläppsfria energikällor.