miljöpolicy

Vårt miljöarbete

Med omtanke om miljön

Detta är vår miljöpolicy.

Skånska Energis miljöarbete ska kännetecknas av långsiktighet och ett ansvarstagande för vår miljö och vårt klimat. Miljöarbetet ska vara integrerat i alla delar av den dagliga verksamheten. Att uppfylla de lagar, bestämmelser och tillstånd vi berörs av är en självklar del av detta arbete.

Vi verkar för ett effektivt resursutnyttjande och ständiga miljöförbättringar. Därför arbetar vi med konkreta och mätbara miljömål.

Vi strävar efter att minimera vår klimatpåverkan genom en energiförsörjning som baseras på förnybara energikällor såsom Sol och Vatten.

Vi hanterar miljöfrågorna med ärlighet och öppenhet och samverkar med våra kunder, leverantörer och övriga intressenter, för att på bästa sätt bidra till en hållbar samhällsutveckling.

 

Skånska Energi producerar och levererar 100% förnybar energi och klimatvänliga och effektiva energilösningar till privatpersoner och företag. All el vi säljer kommer från vattenkraft som är en förnybar energikälla. Våra elavtal baseras alltså på 100% förnybar el. Vi uppför även lönsamma geoenergianläggningar som baseras på solenergi, ett annat ord för bergvärme, som ger värme och kyla till fastigheter. Vi har flera IVT-center i Lund, Malmö och Trelleborg-området där vi erbjuder IVT värmepumpar med tillhörande installation och service.