Affärsområde Elnät

Elnät

Affärsområde Elnät

Skånska Energi Nät AB ansvarar för elförsörjningen inom större delen av Lund och Kävlinge kommuner samt inom mindre delar av Eslöv, Sjöbo, Skurup, Svedala och Staffanstorp kommuner.

Skånska Energi äger och förvaltar ett elnät omkring Lund genom dotterbolaget Skånska Energi Nät AB ett sammanhållet elnät i Skåne, beläget norr, öster och söder om Lund och som omfattar cirka 170 mil elledningar, knappt 600 nätstationer och omkring 18 000 anslutna kunder.

Myndighetstillsyn
Skånska Energi Nät AB är s k nätkoncessionshavare, vilket innebär att verksamheten står under myndighetstillsyn. Information om elnätet lämnas årligen till Energimarknadsinspektionen avseende bland annat den fysiska omfattningen av nätet, distribuerad energimängd, avgifter och driftstatus.

Hög leveranssäkerhet
För att upprätthålla en hög leveranssäkerhet görs löpande investeringar i nya anläggningar samt underhåll av äldre anläggningar. Ett omfattande arbete pågår med att ersätta luftburna ledningar med kablar i marken för att minska skador till följd av väder och vind. Under de senaste åren har cirka 50 km luftburna ledningar grävts ned i marken. Omkring 86 procent av Skånska Energis totalt cirka 170 mil elledningar består i dagsläget av kablar i marken. Trots stundtals extrema väderförhållanden under de senaste åren, med låga temperaturer och stora mängder snö under vintersäsongen, har Skånska Energi klarat elleveranserna utan nämnvärda störningar. I december 2010 hade elnätet dessutom, till följd av kylan, det största effektuttaget någonsin i Skånska Energis historia.

Skånska Energi producerar och levererar 100% förnybar energi och klimatvänliga och effektiva energilösningar till privatpersoner och företag. All el vi säljer kommer från vattenkraft som är en förnybar energikälla. Våra elavtal baseras alltså på 100% förnybar el. Vi uppför även lönsamma geoenergianläggningar som baseras på solenergi, ett annat ord för bergvärme, som ger värme och kyla till fastigheter. Vi har flera IVT-center i Lund, Malmö och Trelleborg-området där vi erbjuder IVT värmepumpar med tillhörande installation och service.