Skånska Energi

Ledning

Koncernledning

Per Eliasson 

PER ELIASSON
VD och koncernchef
Affärsområdeschef Produktion

Född 1963
Anställd sedan 2004

Per Eliasson har lång erfarenhet
av ledande befattningar inom
energisektorn.

UTBILDNING:
Teknisk utbildning, marknads-
ekonomi

ÖVRIGA UPPDRAG:
Styrelseledamot i TicTac
Interactive AB, MFF och
HK Ankaret, bolagsman i
Blå Lavendel Handelsbolag
samt styrelseuppdrag i ett
antal bolag i Skånska Energi-
koncernen.

 

 

Camilla Holmberg 

CAMILLA HOLMBERG
Kommunikationschef

Född 1969
Anställd sedan 2011

Camilla Holmberg har lång
erfarenhet av kommunikations-
frågor och marknadsföring
och har bland annat varit verksam
som kommunikationschef.

UTBILDNING:
Fil. kand. i Media och kommunikation

 

 

 

 

 

 

 

Anders Mårtensson

ANDERS UNGER
CFO 

Född 1965
Anställd sedan 2014

Anders Unger har lång erfarenhet
från kvalificerad ekonomistyrning
från befattningar som administrativ
chef och ekonomichef.

UTBILDNING:
Civilekonom 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bobby Odenhag

BOBBY ODENHAG
Affärsområdeschef Elhandel

Född 1975
Anställd sedan 2008

Bobby Odenhag har gedigen
erfarenhet från energibranschen,
bland annat som ansvarig för
fjärrvärmeverksamhet.

UTBILDNING:
Civilingenjör, maskinteknik

 

 

Mats Holm

SASO STOJANOVSKI
Affärsområdeschef Energilösningar 

Född 1977
Anställd sedan 2014

Saso Stojanovski har bred
erfarenhet av energibranschen
bland annat som ansvarig
för strategiska affärer.

UTBILDNING:
Fil.mag i Företagsekonomi

 

Mats Sjöholm

MATS SJÖSTRÖM
Affärsområdeschef Elnät

Född 1954
Anställd sedan 1996

Mats Sjöström har lång teknisk
erfarenhet från elbranschen,
både som konsult och
entreprenör.

UTBILDNING:
Ingenjör

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skånska Energi brinner för att hjälpa människor och företag hitta klokare energialternativ. Vår verksamhet omfattar produktiondistribution och försäljning av el samt ett erbjudande av energilösningar inom förnybar energi – geoenergi. Som energikoncern är vår målsättning att all kraftproduktion, all levererad el samt de energiprojekt som vi tillhandahåller ska vara baserade på och ha sitt ursprung i förnybara och utsläppsfria energikällor.