Koncernledning

Ledning

KoncernledningMARIANNE SERNEVI
VD


Född 1967 
Anställd sedan 2016 

Marianne Sernevi har lång 
erfarenhet inom försäljning,
affärsutveckling och ledarskap  
och har tidigare innehaft
befattningar som VD och
Marketing and Sales Director
inom elektronikbranschen. 

UTBILDNING: 
Civilingenjör elektroteknik

 


 
CAMILLA HOLMBERG
Kommunikationschef 


Född 1969
Anställd sedan 2011

Camilla Holmberg har lång
erfarenhet av kommunikations-
frågor och marknadsföring
och har bland annat varit
verksam som kommunikations-
chef inom byggbranschen.

UTBILDNING:
Fil. kand. i Media och kommunikation

 

 

 

 


STEFAN WESSMÉN
Affärsområdeschef Elnät 


Född 1963 
Anställd sedan 2016 

Stefan Wessmén har lång teknisk 
erfarenhet från elnätsbranschen, 
både som projektör och nätchef.

UTBILDNING: 
Ingenjör

 

 

 

 

 


ANDERS UNGER
CFO
VD Skånska Energilösningar AB


Född 1965 
Anställd sedan 2014 

Anders Unger har lång 
erfarenhet från kvalificerad 
ekonomistyrning från 
befattningar som 
administrativ chef och 
ekonomichef. 

UTBILDNING: 
Civilekonom 

 

 

 

 


KRISTER STRÖM
Affärsområdeschef Produktion


Född 1953 
Anställd sedan 2013 

Krister Ström har mångårig erfarenhet av drift och underhåll inom vattenkraft.

UTBILDNING: 
Elkraftingenjör


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skånska Energi producerar och levererar 100% förnybar energi och klimatvänliga och effektiva energilösningar till privatpersoner och företag. All el vi säljer kommer från vattenkraft som är en förnybar energikälla. Våra elavtal baseras alltså på 100% förnybar el. Vi uppför även lönsamma geoenergianläggningar som baseras på solenergi, ett annat ord för bergvärme, som ger värme och kyla till fastigheter. Vi har flera IVT-center i Lund, Malmö och Trelleborg-området där vi erbjuder IVT värmepumpar med tillhörande installation och service.