Koncernledning

Ledning

KoncernledningANDERS UNGER

tf VD
stf affärsområdeschef Elhandel 

Född 1965 
Anställd sedan 2014 

Anders Unger har lång
erfarenhet från kvalificerad
ekonomistyrning från
befattningar som
administrativ chef och
ekonomichef. 

UTBILDNING: 
Civilekonom 

 
CAMILLA HOLMBERG

Kommunikationschef

Född 1969
Anställd sedan 2011

Camilla Holmberg har lång
erfarenhet av kommunikations-
frågor och marknadsföring
och har bland annat varit
verksam som kommunikationschef.

UTBILDNING:
Fil. kand. i Media och kommunikation

 

 

 

 


MATS SJÖSTRÖM

Affärsområdeschef Elnät 

Född 1954 
Anställd sedan 1996 

Mats Sjöström har lång teknisk 
erfarenhet från elbranschen, 
både som konsult och 
entreprenör. 

UTBILDNING: 
Ingenjör

 

 

 

 

 


CLAES IVARSSON

Affärsområdeschef Energilösningar 

Född 1963 
Anställd sedan 2014

Claes Ivarsson har mångårig erfarenhet av försäljning och arbetsledning inom kyl- och värmepumpsbranschen. 

UTBILDNING:
Försäljning, marknadsföring och ledarskap

 

 

 

 


KRISTER STRÖM

Affärsområdeschef Produktion

Född 1953 
Anställd sedan 2013 

Krister Ström har mångårig erfarenhet av drift och underhåll inom vattenkraft.

UTBILDNING: 
Elkraftingenjör


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skånska Energi producerar och levererar 100% förnybar energi och klimatvänliga och effektiva energilösningar till privatpersoner och företag. All el vi säljer kommer från vattenkraft som är en förnybar energikälla. Våra elavtal baseras alltså på 100% förnybar el. Vi uppför även lönsamma geoenergianläggningar som baseras på solenergi, ett annat ord för bergvärme, som ger värme och kyla till fastigheter. Vi har flera IVT-center i Lund, Malmö och Trelleborg-området där vi erbjuder IVT värmepumpar med tillhörande installation och service.