Koncernledning

Ledning

Koncernledning

 

PER ELIASSON
VD och koncernchef
Affärsområdeschef Produktion

Född 1963
Anställd sedan 2004

Per Eliasson har lång erfarenhet
av ledande befattningar inom
energisektorn.

UTBILDNING:
Teknisk utbildning, marknads-
ekonomi

ÖVRIGA UPPDRAG:
Styrelseledamot i TicTac
Interactive AB, MFF och
HK Ankaret, bolagsman i
Blå Lavendel Handelsbolag
samt styrelseuppdrag i ett
antal bolag i Skånska Energi-
koncernen.

 

 

 

CAMILLA HOLMBERG
Kommunikationschef

Född 1969
Anställd sedan 2011

Camilla Holmberg har lång
erfarenhet av kommunikations-
frågor och marknadsföring
och har bland annat varit verksam
som kommunikationschef.

UTBILDNING:
Fil. kand. i Media och kommunikation

 

 

 

 

 

 

 

ANDERS UNGER
CFO
stf affärsområdeschef Elhandel 

Född 1965
Anställd sedan 2014

Anders Unger har lång erfarenhet
från kvalificerad ekonomistyrning
från befattningar som administrativ
chef och ekonomichef.

UTBILDNING:
Civilekonom 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CLAES IVARSSON
Affärsområdeschef Energilösningar 

Född 1963 
Anställd sedan 2014

Claes Ivarsson har mångårig erfarenhet av försäljning och arbetsledning inom kyl- och värmepumpsbranschen. 

UTBILDNING:
Försäljning, marknadsföring och ledarskap

 


 

 

 

MATS SJÖSTRÖM
Affärsområdeschef Elnät

Född 1954
Anställd sedan 1996

Mats Sjöström har lång teknisk
erfarenhet från elbranschen,
både som konsult och
entreprenör.

UTBILDNING:
Ingenjör

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skånska Energi producerar och levererar 100% förnybar energi och klimatvänliga och effektiva energilösningar till privatpersoner och företag. All el vi säljer kommer från vattenkraft som är en förnybar energikälla. Våra elavtal baseras alltså på 100% förnybar el. Vi uppför även lönsamma geoenergianläggningar som baseras på solenergi, ett annat ord för bergvärme, som ger värme och kyla till fastigheter. Vi har flera IVT-center i Lund, Malmö och Trelleborg-området där vi erbjuder IVT värmepumpar med tillhörande installation och service.