Vattenkraft

Produktion

Affärsområde Produktion

Som ett led i vår målsättning att all kraftproduktion, all levererad el samt de energiprojekt som Koncernen tillhandahåller ska vara baserad på och ha sitt ursprung i förnybara energikällor bedriver Skånska Energi egen, småskalig elproduktion.

Skånska Energi har egen, småskalig produktion av förnybar el i form av vattenkraft. Totalt producerar vi ungefär 48 GWh av förnybar el om året, el som räcker till cirka 10 000 hushåll.

Vattenkraft
Människan nyttjade först vattenströmmarna som transport, sedan lärde man sig att använda vattenfallen för att driva kvarnar och sågar. Först kring 1880-talet började man producera el med hjälp av vattendrag.

I Sverige finns det cirka 2 000 små vattenkraftverk i drift som producerar ungefär 4 TWh per år.
Skånska Energi har 13 vattenkraftverk. Två vattenkraftverk finns i Nissanström och tre finns i Rönne å i Skåne. Åtta vattenkraftverk är belägna i åarna Svartån, Solgeån, Stångån och Emån sydost om Jönköping.

Verken producerar årligen ca 48 GWh el som distribueras till våra kunder.

Skånska Energi producerar och levererar 100% förnybar energi och klimatvänliga och effektiva energilösningar till privatpersoner och företag. All el vi säljer kommer från vattenkraft som är en förnybar energikälla. Våra elavtal baseras alltså på 100% förnybar el. Vi uppför även lönsamma geoenergianläggningar som baseras på solenergi, ett annat ord för bergvärme, som ger värme och kyla till fastigheter. Vi har flera IVT-center i Lund, Malmö och Trelleborg-området där vi erbjuder IVT värmepumpar med tillhörande installation och service.