En energilösning som passar din fastighet

Geoenergi

En energilösning som passar din fastighet

Det finns solvärme som är lagrad i naturen - i jorden, i bergen och i grundvatten. Denna solenergi kallas även för geoenergi. Vi tar tillvara den naturliga, förnybara värmen med hjälp av geoenergianläggningar i kombination med värmepumpar.

Skånska Energi är marknadsledande inom klimateffektiva energilösningar och erbjuder kompletta energilösningar till fastigheter och företag. Genom att använda den naturliga värmen som finns i marken, så kallad geoenergi, bygger vi lönsamma och klimatvänliga anläggningar som ger värme, varmvatten och kyla till din fastighet.

 
Kontakta oss gärna för mer information.

Tel: 046-507 00

Skånska Energi uppför lönsamma och klimatvänliga geoenergianläggningar som ger värme och kyla till fastigheter. Geoenergi är lagrad solenergi som finns i markytan och en viss del geotermisk energi. Man kan installera ett system som utnyttjar energin som är lagrad i berggrunden, så kallad bergvärme, eller i grundvattnet. Systemen är mycket driftsäkra och miljövänliga och minskar driftkostnaderna väsentligt.