Ständig utveckling

Batterilagring

Idag går det att lagra stora mängder energi på ett enkelt och effektivt sätt. Såväl el från dina solceller som el från nätet kan du lagra och balansera, dygnet runt, året runt.

Ett batteri, som är rätt dimensionerat och rätt använt, kan hjälpa dig att få en jämnare elförbrukning och kapa kostsamma effekttoppar. I dagsläget handlar lagringen främst om att dygnslagring och den kan även skapa möjlighet till reservkraft i samband med strömavbrott.                          

Minskade kostnader
Ett batterilager tillsammans med solceller gör att ens förbrukning minskar. Den energi som inte kan användas i produktionstillfället mellanlagras i batteriet och så fort konsumtionen är högre än produktionen går batteriet in och täcker mellanskillnaden. För de som har stora effekttoppar går det även att få batteriet att gå in och täcka dessa. Detta gör att den abonnerade effekten i fastigheten sjunker och i många fall finns det stora summor att spara på ett lägre effektbehov. Dessutom ökar detta stabiliteten i elnätet i stort. 


Investeringsstöd
Det går att söka investeringsstöd hos energimyndigheten, och när du köper din lagringsenhet hos oss hjälper vi dig med det. Stödet innebär att du kan få upp till 60 procent, eller maximalt 50 000 kronor, av den totala investeringskostnaden i stöd från myndigheten. Villkoret är att du installerar ditt batteri senast den 31 december 2019.

Anpassat system
Skånska Energilösningar arbetar med flera av de ledande producenterna av batterilagring. Vi kan hjälpa till med en mindre lagringsenhet såväl som ett med ett större system, eller varför inte ett skalbart system? Är du lantbrukare eller företagare hjälper vi dig att anpassa ett batteri till ditt nuvarande behov och som sedan är skalbart om du i framtiden vill bygga ut systemet. Verkar detta intressant? Hör av dig så berättar vi gärna mer!

Vi ordnar allt från idé till installation av

solceller!

Vi har effektiva och anpassade laddstolpar till

elbilar.

Stärk din miljöprofil till marknadsmässiga priser med

grön el!