22 mar 2022

Allt under ett tak hos Skånska Energilösningar

Solceller, värmepumpar, laddlösningar, geoenergi. Försäljning, montering, installation och service. Utbud, utförande och expertkompetens – allt finns under samma tak hos Skånska Energilösningar.

Skånska Energilösningar erbjuder sedan länge såväl privatpersoner som företag och verksamheter ett brett utbud av förnybara energilösningar. Vi har produkterna och expertisen för att hjälpa varje kund hitta sin bästa väg till att minska sina energikostnader och ställa om till förnybart.

Allt kompetens samlad

Det innebär att vi har all expertis och kompetens samlad hos oss för att hjälpa våra kunder hela vägen: från kalkyl och projektering till installation, driftsättning och service.
– Till skillnad från de flesta andra i branschen har vi också våra egna montörer och installatörer. När du anlitar oss är det en firma hela vägen du har kontakt med. Det är bara Skånska Energilösningar, inte två-tre underentreprenörer också. Det har vi märkt är ett starkt argument till att våra kunder valt oss, säger Skånska Energilösningars försäljningschef Johan Skalin.

Nytt kontor och IVT-Center i Helsingborg

Och nu är all expertis och personal samlad under ett tak också rent bokstavligt: Skånska Energilösningar har nyligen flyttat in i helt nybyggda lokaler på södra Väla-området i Helsingborg.
– I takt med att vi har förstärkt organisationen och blivit allt fler medarbetare har vi blivit lite trångbodda i våra gamla lokaler. I vårt nya kontor öppnar vi också ett nytt IVT-Center med showroom för våra värmepumpar.

Stor efterfråga på energilösningar

Såväl i Skåne som i Sverige har vi en solcellsboom som pågår sedan ett par år och inte visar några tecken på att mattas – tvärtom! Många passar på att installera laddbox samtidigt med solcellerna, och därtill är efterfrågan på nya värmepumpar stor och ökande just nu.
– Förnybara energilösningar är ett mycket spännande fält att verka inom just nu, både sett till den ökande efterfrågan och den snabba utvecklingen. Det känns bra att vi har kunnat förstärka med ny personal och nu med nya lokaler. Vi blickar framåt med tillförsikt, säger Johan Skalin.

Vill du veta mer om våra förnybara energilösningar? Läs mer här på vår hemsida och självklart är du välkommen att kontakta oss!

Bloggen är fylld med tips och råd. Allt för ett smart val. Energilösningar