EPD - miljövarudeklarerad el

100% svensk förnybar el och dess miljöpåverkan

Att vara transparent med miljöarbetet är en självklarhet för oss och många andra företag. Med miljödeklaration får du en tydlig, kvalitetssäkrad och jämförbar information om den miljöpåverkan just er elproduktion medför.

Vår miljövarudeklaration ger dig information som går att överföra direkt i hållbarhetsredovisningen, eller användas i kommunikation och marknadsföring.

EPD gör jämförelsen möjlig

En EPD (Environmental Product Declaration; miljövarudeklaration) är en redovisning av miljöprestanda, kvalitetssäkrat av ett ackrediterat certifieringsorgan. Den värderar inte miljöpåverkan eller miljöanpassning, men gör det möjligt att jämföra olika produkters miljöegenskaper ur ett livscykelperspektiv.

En livscykelanalys (LCA, efter Life Cycle assessment) tar med all miljöpåverkan – från produktion av komponenterna i kraftverken till återvinning eller skrotning av komponenterna.

EPD är ett dokument, som ger transparent och jämförbar information om produkters miljöpåverkan. Den ger besked om resursförbrukning, utsläpp, avfall, återvinning och markanvändning för varje kilowattimme el som produceras. EPD är ett transparant sätt att visa sin miljöpåverkan som är uppskattat av både kunder och investerare.

Till webbplatsen Environdec

Nyttan med EPD

 • kvalitetssäkrade siffror för utsläpp, resursförbrukning, påverkan på biologisk mångfald med mera
 • uppgifter som är adderbara för företag som ska certifiera egen miljödeklaration
 • objektivitet, grundat på ISO 14025
 • jämförbarhet, det vill säga ett krav på branschgemensamma regler
 • kvalitetssäkring med krav på kontroll av en oberoende tredje par


Visa ert miljöengagemang med ursprungsgarantier

Ett sätt för ditt företag att visa er aktiva roll för en bättre miljö är att kunna visa elens ursprung med hjälp av ursprungsgarantier. 

Certifierad EPD-märkt el

 1. Lätt att spåra och bevisa elens ursprung
  EPD är garanterar kvalitetssäkrad information om bland annat utsläpp, resursförbrukning, påverkan på biologisk mångfald. Det är objektivt och grundat på ISO 14025. Ett ackrediterat certifieringsorgan kvalitetssäkrar uppgifterna i miljödeklarationen och du kan enkelt spåra och bevisa elens ursprung.

 2. Exakta uppgifter – färdiga för din miljöredovisning
  EPD-certifieringen ger dig uppgifter som är relevanta om ditt företags egna miljödeklarationer. Du får exakta data för din fastighet/verksamhet och en bra bild av den totala miljöprestandan.

 3. Kvalitetssäkring ger värdeökning
  EPD är jämförbart och det finns krav på branschgemensamma regler. Du har även en kvalitetssäkring med krav på kontroll av en oberoende tredje part. Att ha en EPD-certifiering kan troligen innebära en värdeökning för din fastighet/verksamhet.

Vi hjälper dig!

Kundservice

Våra öppettider är vardagar kl 08.00–16.00. Lunchstängt kl 12.00–12.30. Vid helgdagar kan avvikelser förekomma.

046-507 00 kundservice@skanska-energi.se

Frågor om värmepumpar eller service? Kontakta Skånska Energilösningar

Kontakta oss

Har du har några frågor eller funderingarkontakta oss, vi hjälper dig!

Kontakta oss

Läs om intressanta ämnen inom el, energi och hållbarheti vår blogg!

Blogg