Vår ekonomiska redovisning

Årsredovisningar och delårsrapporter

Här samlar vi de senaste finansiella rapporterna för Skånska Energi.

2022

Årsstämma 2022

Årsstämma för Skånska Energi AB (publ), org nr 556013-6391, är planerad till fredagen den 8 april 2022 klockan 09:00.

2021

Delårsrapport januari-september 2021

2019

Årstämma 2019

Läs om intressanta ämnen inom el, energi och hållbarheti vår blogg!

Blogg

Våra kundundersökningar visar att vi harnöjda kunder!

Nöjda kunder

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning