Vår ekonomiska redovisning

Årsredovisningar och delårsrapporter

Här samlar vi de senaste finansiella rapporterna för Skånska Energi.

2022

Årsstämma 2022

Årsstämma i Skånska Energi AB (publ), org nr 5560136-6391, äger rum fredagen den 8 april 2022 kl. 09.00.

Kallelse årsstämma 2022

Anmälan

Fullmakt

Protokoll Årsstämman 2022

Skånska Energis årsredovisning 2021

2021

Delårsrapport januari-september 2021

2019

Årstämma 2019

Läs om intressanta ämnen inom el, energi och hållbarheti vår blogg!

Blogg

Våra kundundersökningar visar att vi harnöjda kunder!

Nöjda kunder

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning