Spara pengar med elavtal

Anvisat elpris

När du flyttar in i en bostad är det lagstadgat att du ska ha tillgång till el.

Tecknar du inte ett elavtal när du flyttar in i en bostad, är elnätsföretaget skyldiga dig att anvisa dig till ett elhandelsföretag, och då får du ett anvisat elpris.

Har du ett tidsbundet elavtal med oss och inte förnyar det innan avtalsperioden löper ut, får du också ett anvisat elpris.

Ett anvisat elpris är oftast ett högre pris än priserna på våra elavtal. Det finns pengar att spara så varför inte teckna ett elavtal med oss redan idag!

Det anvisade elpriset för april 2023 är 131,09 öre/kWh inkl moms (104,87 öre/kWh exkl moms). Årsavgift 605 kr inkl moms.

Det blir alltid billigare att teckna ett elavtal

Prissättningen för anvisat elpris består av vårt inköpspris inkl inköpskostnader, baserat på Nord Pools spotmarknad med volymvägning.

Ett påslag på 18 öre/kWh (inkl moms 22,5 öre/kWh) tillkommer, samt elcertifikatsavgift, årsavgift och moms.

Det innebär att du får ett nytt elpris varje månad. Att teckna ett elavtal blir alltid billigare än att ha anvisat elpris.

Anvisat elpris löper tillsvidare och har en uppsägningstid på 14 dagar.

Teckna ett elavtal redan i dag
Vi är ett schysst elbolag

Schysst elhandel är en självklarhet för oss på Skånska Energi. Därför var vi ett av de första elhandelsföretagen i Sverige som blev certifierade som Schysst elhandel. För dig som kund blir lättare, tydligare och inte minst tryggare att teckna elhandelsavtal hos oss. 

I Sverige finns mer än 200 elhandelsföretag. Antalet som väljer att bli certifierade som Schysst elhandel ökar, men långt ifrån alla. 

Till grund för certifieringen Schysst elhandel ligger ett stort antal särskilt uppställda kundlöften, som vi måste förbinda oss till och leva upp till för att godkännas. Att hålla löftena innebär att vi som elhandlaren på olika sätt är tydlig och ärlig i vår försäljning, och att alla kunder kan handla el på ett tryggt sätt. Det handlar bland annat om att leva upp till följande kriterier:

  • Särskild hänsyn tas till utsatta kunder
  • Enkel och korrekt beskrivning av produkten
  • Tydlig och rätt prisinformation
  • Konsumentens rättigheter och klagomålshantering
  • Fullmaktshantering

Energiföretagen Sverige har arbetat fram kriterierna för certifieringen i samverkan med branschen, Konsumentverket, Energimarknadsinspektionen och Konsumenternas Energimarknadsbyrå.

Hos oss får du alltid enpersonlig el-kontakt

Välj rätt elavtal

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning

Här hittar du alla viktiga dokument ochavtalsvillkor.

Avtalsvillkor och blanketter