Elmarknaden just nu

Elmarknaden just nu

Här ger vi en rapport om hur elpriserna ser ut för tillfället.

16 maj 2018 

Temperaturen för april månad inleddes under det normala, men i slutet av månaden samt början av maj månad, ligger temperaturen över det normala. Tillrinningen till vattenmagasinen har börjat ta fart, men nivån har inte riktigt återhämtat sig än, vilket medför att det rörliga elpriset ännu inte sjunkit så mycket.

Det rörliga elpriset för april månad i elområde 4 blev 60,3 öre/kWh inkl. elcertifikat och moms, vilket var ca 6,4 öre/kWh lägre än för mars månad.

Kärnkraftens årliga revison påbörjades i mitten av april, under revisonsperioden är södra Sverige (elområde 4) mer beroende av vindkraft, vilket kommer att påverka elpriset. De fasta elpriserna har fortsatt uppåt under april och maj månad. Trots att sommaren har gjort sitt intåg i (framförallt) södra Sverige så är priserna fortsatt höga. Det är därför svårt att ge en trendspaning för när/om de fasta elpriserna kommer att gå ned.

Elcertifikatspriserna steg kraftigt i slutet av april, men har sjunkit lite under maj månad. Trots att elcertifikatspriset backat så ligger det på betydligt högre nivåer än vi sett det senaste halvåret. Euro-kursen har sedan början av maj sjunkit lite, från toppnoteringen på drygt 10,70 kr/Euro vid månadsskiftet april-maj och ligger idag på ca 10,30 kr/Euro.

Mer information om kvotpliktsnivåer finns här.

Generell rekommendation
Om energikostnaden är en väsentlig del av hushållets utgifter eller om man har ansträngd ekonomi, rekommenderas fast elpris eller mixat elpris för att kunna budgetera för energiräkningen.
För hushåll vars energikostnad endast utgör en liten del av de totala utgifterna är den fortsatta rekommendationen spot/rörligt elpris. 
Över tid har rörligt elpris varit billigare än fast elpris, dock med perioder med tillfälliga pristoppar.


FAKTA:

Spotpris – det pris en kWh kostar vid varje enskild timme, 24 olika värden per dygn.
Rörligt elpris – de sammanvägda spotpriserna fördelade per kWh för en månad.
Fast elpris – samma elpris per kWh för en bestämd avtalsperiod. 
Terminspriser – det finns flera olika terminer; vecka, månad, kvartal och år. Ett fast elpris byggs upp av terminspriser.

Det nordiska elsystemet är sammankopplat med övriga Europa genom kablar till bl a Tyskland, Polen och Baltikum. Detta medför att större störningar i den europeiska energiproduktionen även påverkar det svenska elpriset.


 

Läs om intressanta ämnen inom el, energi och hållbarhet

i vår blogg!

Välj bland flera olika varianter av elavtal med

grön el.

Detta gäller när du vill producera din

egen el.