Elmarknaden just nu

Elmarknaden just nu

Lägre elpriser nu än ifjol

Januari 2020

Mycket låga elpriser just nu

På grund av ovanligt milt, blött och blåsigt väder i slutet av december och början av januari har elpriserna sjunkit till en mycket låg nivå. 

De rörliga priserna är mycket låga just nu, men det kan också vara ett bra läge att välja ett fast elavtal just nu för dig som funderar på det.

För närvarande är elpriserna cirka 25 procent lägre än det vintertida genomsnittet. Det kan vi framför allt tacka den nordatlantiska oscillationen för. Väderfenomenet NAO (som det förkortas) är en naturlig svängning i atmosfären över nordatlanten. När den är positiv, som nu, innebär det mildare väder och mycket vind och nederbörd. 

Mildare väder ger mindre behov av uppvärmning och mindre elförbrukning. Mycket regn ger fyllda vattenmagasin och bra flöden för vattenkraften, mycket vind ger mycket vindel. Det är intressant att jämföra med januari 2019: då var situationen den närmast motsatta, med kallt väder och underskott på vattenkraft – vilket resulterade i upp emot dubbelt så höga elpriser som nu.

Den positiva NAO:n ger även förhoppningar om fortsatt milt väder en längre tid framöver, men som alltid när det gäller väderleken – inga garantier.

 

 

Läs mer om elprisläget på Energimarknadsinspektionens hemsida: www.ei.se

Generell rekommendation 

Om energikostnaden är en väsentlig del av hushållets utgifter eller om man har ansträngd ekonomi, rekommenderas fast elpris/mixat elpris för att kunna budgetera för energiräkningen. För hushåll vars energikostnad endast utgör en liten del av de totala utgifterna är den fortsatta rekommendationen spot/rörligt elpris. Över tid har rörligt elpris varit billigare än fast elpris, dock med perioder med tillfälliga pristoppar.

FAKTA

  • Spotpris – det pris en kWh kostar vid varje enskild timme, 24 olika värden per dygn. 
  • Rörligt elpris – de sammanvägda spotpriserna fördelade per kWh för en månad. 
  • Fast elpris – samma elpris per kWh för en bestämd avtalsperiod. 
  • Terminspriser – det finns flera olika terminer; vecka, månad, kvartal och år. 
  • Ett fast elpris byggs upp av terminspriser. 
  • Det nordiska elsystemet är sammankopplat med övriga Europa genom kablar till Tyskland, Polen och Baltikum. Detta medför att större störningar i den europeiska energiproduktionen även påverkar det svenska elpriset.
     

     

Läs om intressanta ämnen inom el, energi och hållbarhet

i vår blogg!

Välj bland flera olika varianter av elavtal med

grön el.

Detta gäller när du vill producera din

egen el.