Elmarknaden just nu

Elmarknaden just nu

Stort underskott i den hydrologiska balansen bidrar till höga elpriser.

14 juni 2018 

Temperaturen för maj och tidig juni var betydligt över det normala, men trots detta är elpriserna relativt höga. Det beror huvudsakligen på ett underskott av vatten i vattenmagasinen till följd av torrt väder och att vårfloden smält fortare än normalt. Även revisionen av kärnkraften påverkar priset uppåt. I mitten av juni är ca 75% av den svenska kärnkraften i drift. Detta leder till att södra Sverige (elområde 4) är mer beroende av vindkraft än normalt under sommaren.

Det rörliga elpriset för maj månad i elområde 4 blev 57,09 öre/kWh inkl. moms, vilket var ca 3,2 öre/kWh lägre än för april månad.

De fasta elpriserna steg under april och maj månad trots att sommaren har gjort sitt intåg. Priset påverkas av höga priser på kol och utsläppsrätter samt av att driftstarten av det nya kärnkraftverket i Finland, Olkiluoto 3 skjuts fram till september 2019. Troligen ligger de fasta elpriserna kvar på den här nivån ett tag framöver, det är svårt att ge en trendspaning för när/om de kommer att gå ned.

Elcertifikatspriserna steg något under maj månad. Euro-kursen ligger i mitten av juni på ca 10,20 kr/Euro och kronan har stärkts sedan april.

Generell rekommendation
Om energikostnaden är en väsentlig del av hushållets utgifter eller om man har ansträngd ekonomi, rekommenderas fast elpris eller mixat elpris för att kunna budgetera för energiräkningen.
För hushåll vars energikostnad endast utgör en liten del av de totala utgifterna är den fortsatta rekommendationen spot/rörligt elpris. 
Över tid har rörligt elpris varit billigare än fast elpris, dock med perioder med tillfälliga pristoppar.FAKTA:

Spotpris – det pris en kWh kostar vid varje enskild timme, 24 olika värden per dygn.
Rörligt elpris – de sammanvägda spotpriserna fördelade per kWh för en månad.
Fast elpris – samma elpris per kWh för en bestämd avtalsperiod. 
Terminspriser – det finns flera olika terminer; vecka, månad, kvartal och år. Ett fast elpris byggs upp av terminspriser.

Det nordiska elsystemet är sammankopplat med övriga Europa genom kablar till bl a Tyskland, Polen och Baltikum. Detta medför att större störningar i den europeiska energiproduktionen även påverkar det svenska elpriset.


 

Läs om intressanta ämnen inom el, energi och hållbarhet

i vår blogg!

Välj bland flera olika varianter av elavtal med

grön el.

Detta gäller när du vill producera din

egen el.