Elmarknaden just nu

Elmarknaden just nu

Fortsatt mycket låga priser.

Mars 2020

Fortsatt låga elpriser

Det fortsatt milda, blöta och blåsiga vädret samt coronavirusets verkningar håller elpriserna på fortsatt låga nivåer.

Med det låga prisläget just nu är det förmånligt att ha och välja rörligt elpris.
Samtidigt kan det vara ett bra tillfälle att välja ett elavtal med fast elpris, om du vill veta vad du ska betala en tid framåt.

Under februari nådde de rörliga elpriserna i Sverige som helhet en rekordlåg nivå för en vintermånad. Det blöta och blåsiga vädret gav mycket god tillgång på vindkraftsel och vattenkraftsel, samtidigt som ovanligt höga temperaturer minskade behovet av uppvärmning och därmed även vår elförbrukning. Extra god tillgång, extra låg efterfrågan – då brukar priserna falla; så även elpriserna hittills i år.

Även mars har börjat ovanligt blåsigt och blött, väderförhållanden som förväntas fortsätta in i april. Tillsammans med minskad efterfrågan på grund av Coronaviruset talar detta för vidare nedgångar. Chanserna är alltså goda att elpriserna finns kvar på en förhållandevis låg nivå.

FAKTA

  • Spotpris – det pris en kWh kostar vid varje enskild timme, 24 olika värden per dygn. 
  • Rörligt elpris – de sammanvägda spotpriserna fördelade per kWh för en månad. 
  • Fast elpris – samma elpris per kWh för en bestämd avtalsperiod. 
  • Terminspriser – det finns flera olika terminer; vecka, månad, kvartal och år. 
  • Ett fast elpris byggs upp av terminspriser. 
  • Det nordiska elsystemet är sammankopplat med övriga Europa genom kablar till Tyskland, Polen och Baltikum. Detta medför att större störningar i den europeiska energiproduktionen även påverkar det svenska elpriset.
     

     

Läs om intressanta ämnen inom el, energi och hållbarhet

i vår blogg!

Välj bland flera olika varianter av elavtal med

grön el.

Detta gäller när du vill producera din

egen el.