Elmarknaden just nu

Elmarknaden just nu

Under augusti sjönk de fasta elpriserna, medan det rörliga priset steg.

September 2019

Sjunkande fasta elpriser

Under augusti månad sjönk de fasta elpriserna, och de kan fortsätta neråt den närmsta tiden. Det rörliga elpriset däremot har stigit något, men är betydligt lägre än vid samma tid ifjol.

De fasta elpriserna har gått ner. Det är i nuläget billigare att binda sitt elpris än vid samma tid ifjol, och det finns en del som talar för att de fasta priserna kan fortsätta neråt under hösten.

Som alltid har även vädret stor påverkan på elpriserna. Varmt väder med mycket regn i höst kan ge sjunkande elpriser, kallt och torrt väder stigande.

 

Läs mer om elprisläget på Energimarknadsinspektionens hemsida: www.ei.se

Generell rekommendation 

Om energikostnaden är en väsentlig del av hushållets utgifter eller om man har ansträngd ekonomi, rekommenderas fast elpris/mixat elpris för att kunna budgetera för energiräkningen. För hushåll vars energikostnad endast utgör en liten del av de totala utgifterna är den fortsatta rekommendationen spot/rörligt elpris. Över tid har rörligt elpris varit billigare än fast elpris, dock med perioder med tillfälliga pristoppar.

FAKTA

  • Spotpris – det pris en kWh kostar vid varje enskild timme, 24 olika värden per dygn. 
  • Rörligt elpris – de sammanvägda spotpriserna fördelade per kWh för en månad. 
  • Fast elpris – samma elpris per kWh för en bestämd avtalsperiod. 
  • Terminspriser – det finns flera olika terminer; vecka, månad, kvartal och år. 
  • Ett fast elpris byggs upp av terminspriser. 
  • Det nordiska elsystemet är sammankopplat med övriga Europa genom kablar till Tyskland, Polen och Baltikum. Detta medför att större störningar i den europeiska energiproduktionen även påverkar det svenska elpriset.
     

     

Läs om intressanta ämnen inom el, energi och hållbarhet

i vår blogg!

Välj bland flera olika varianter av elavtal med

grön el.

Detta gäller när du vill producera din

egen el.