Från lantbruk till industri

Elavtal till ditt företag

Genom personlig service och marknadsmässiga priser erbjuder vi elavtal anpassade till er verksamhet. Ta kontakt med vår energisäljare för offert!

Skånska Energi hjälper er få kontroll på er elförbrukning och kan hjälpa er att sänka energikostnaden för ert företag. Vi erbjuder enbart el från 100 % förnybara energikällor utan extra kostnad så att ni som kund till oss även kan bidra till ett hållbart samhälle. 

Har ni en elförbrukning som är högre än 100 000 kWh/år är ni välkomna att kontakta en av våra säljare för en offert. För mindre företag vänligen kontakta vår kundservice.

Med lång erfarenhet av elbranschen skräddarsyr vi våra avtal så de passar allt från lantbruk till större tillverkande industrier.

Hos oss så får ni en personlig kontakt som hjälper er att kartlägga er energianvändning och ge er en långsiktig lösning. Skånska Energi erbjuder även kompletta energilösningar som passar just ert företag! 
Är ni intresserade av ett elavtal kombinerat med solceller eller kombinerat med en geoenergilösning? Vi hjälper er!

Stärk din miljöprofil

Skånska Energi är ett av de elbolag som var först i Sverige med att enbart erbjuda el från 100 % förnybara energikällor. Oavsett vilket elavtal du väljer, kan du vara säker på att du endast får el från vattenkraft.

Som elkund till oss erhåller du ett intyg om att du under under din avtalsperiod köper vattenkraftproducerad el med EPD från Skånska Energi. EPD (Environmental Product Declaration) är en certifierad miljövarudeklaration med kvalitetssäkrade uppgifter om exempelvis resursförbrukning, utsläpp, avfall och återvinning registrerad av Svenska Miljöstyrningsrådet.

Förnybar elproduktion

För oss är det viktigt att enbart leverera energi som har sitt ursprung i förnybara energikällor. Vi strävar efter att våra energianläggningar och den el som vi distribuerar ska ha en minimal klimatpåverkan. Skånska Energi har egen, småskalig produktion av förnybar el i form av vattenkraft. Totalt producerar vi ungefär 48 GWh av förnybar el om året, el som räcker till cirka 10 000 hushåll.


Läs mer.

Vi löser dina energibehov!

Skånska Energi är ett komplett energibolag som erbjuder ett brett och klimatsmart produktsortiment:

 

Elavtal
Vi säljer enbart 100 % förnybar el och erbjuder elavtal till privatpersoner och företag som är anpassade efter önskemål och behov. Är du privatperson kan du enkelt teckna elavtal på vår hemsida eller kontakta kundservice för hjälp. Är du företagare eller äger en större fastighet hjälper våra säljare dig med en offert anpassad efter dina behov. Hos oss vår du alltid snabb och bra service!

 

Värmepumpar
Vi säljer värmepumpar till privatpersoner och företag anpassade till fastigheter i olika storlek. Vill du minska dina energikostnader och samtidigt spara på klimatet kan vi hjälpa dig.

 

Solceller
Vill du bli småskalig elproducent kan vi hjälpa dig med allt från val av solceller, montering, installation och anslutning. Vi kan hela processen från ax till limpa.

 

Batterilagring
Genom att erbjuda energilagring ger vi möjlighet att effektivisera energianvändningen och dra större nytta av egenproducerad el. Vill du veta mer om denna nya produkt är du välkommen att kontakta oss!

 

Energilösningar
Vi bygger klimatsmarta värme- och kylanläggningar genom att använda den naturliga värmen som finns i marken och luften. På så sätt sänker vi koldioxidutsläppen och driftskostnaderna för fastigheten. Vi bygger lösningar med olika tekniker och erbjuder olika finansieringsmöjligheter.
 

Eldistribution
Bor du i vårt elnät får du tillgång till ett mycket driftsäkert elnät där 85 % är nedgrävt. Våra kunniga tekniker och montörer har mycket stor lokal kännedom vilket gör att vi har mycket kort ledtid att hantera strömavbrott.

 

Vattenkraft
Skånska Energi äger och driver egen småskalig vattenkraft. Vi bidrar till ett bättre klimat genom att producera vattenkraftsel till ca 10 000 hushåll varje år. 

 

Det löper en grön tråd genom Skånska Energi och vi kan hjälpa dig att lösa de flesta av dina energibehov. Hos oss får du personlig service och rådgivning utan att behöva stå i telefonkö. Välkommen att kontakta oss!

Energiskatt

Från och med 1 januari 2020 höjs energiskatten på el med 0,75 öre per kWh inklusive moms.

Enligt lagen om skatt på energi är all elektrisk kraft som förbrukas i Sverige skattepliktig. Energiskatten på el beror dels på verksamheten som kunden bedriver och dels var i landet elen förbrukas.
Från och med år 2018 är det elnätsföretagen som fakturerar energiskatten.

Från och med 1 januari 2020 höjs energiskatten på el med 0,75 öre per kWh inklusive moms. Gör att aktuell skattesats på el från och med 1 januari 2020 är:

  • 44,13 öre/kWh (35,3 öre/kWh exklusive moms) för de flesta kunder i Sverige
  • 32,13 öre/kWh (25,7 öre/kWh exklusive moms) för de med reducerad energiskatt.

Industrikunder och datacenter faktureras full energiskatt och ska själva sedan ansöka hos Skatteverket om återbetalning av den reduktion de är berättigade till (ned till 0,5 öre/kWh). Frågor om återbetalning hänvisas till storforetagsregionen@skatteverket.se eller tel: 010-587 71 02.

Klimatsmart och kostnadseffektiv värme med

geoenergi.

Vi ordnar allt från idé till installation av

solceller!

Sänk dina värmekostnader genom att installera

värmepump.