Sälj din el

Sälj din överskottsel

Är du en mikroproducent innebär det att du producerar mindre el än du använder under ett år. Du producerar din el för eget bruk, och om du inte kan använda all el som din anläggning producerar, kan du sälja överskottet till oss. Se checklistan nedan.

1. Anslut din produktionsanläggning
Kontakta ditt elnätsföretag för att ansluta din produktion till elnätet och teckna ett inmatningsabonnemang. Bor du inom vårt nätområde, kontakta oss på 046-507 00.

2. Kontrollera att du uppfyller kraven
- Du har ett inmatningsabonnemang hos ditt elnätföretag
- Du producerar förnybar el
- Huvudsäkring på högst 63 A
- Inmatningseffekten på högst 43,5 kW
- Du måste vara fastansluten till elnätet
- Uttag och inmatning av el sker via samma huvudsäkring och elmätare
- Du producerar mindre el än du använder under ett kalenderår.

3. Teckna ett elavtal med Skånska Energi Marknad AB
För att vi ska kunna köpa ditt överskott behöver du ha ett elhandelsavtal på konsumtionsanläggningen hos oss på Skånska Energi Marknad, samt teckna ett produktionsavtal med oss. För att teckna det kontakta oss på 046-507 00.

4. Vad händer nu?
När alla steg ovan är genomförda, din anläggning är ansluten till elnätet, ditt elavtal har startat med oss, börjar vi betala ut ersättningen för ditt överskott. Ersättningen beräknas på Nord Pools timsportspris enligt din produktionsprofil, för aktuellt elområde, SEK, exkl. moms. Avräkningen av överskottet som matas in på elnätet sker månadsvis, ersättningen regleras på fakturan för elhandelavtalets elleverans till anläggningsadressen.

Kontakta mig - jag vill veta mer

Skattereduktion

Du kan få skattereduktion för din mikroproduktion. Beloppet är 60 öre/kWh, och högst 30 000 kWh/år kan ligga till grund för skattereduktionen.

Läs mer om skattereduktion här.

Moms och skatter

Om din momspliktiga försäljning inte överstiger 30 000 kronor exklusive moms per år, så är du befriad från moms och behöver därför inte momsregistrera dig. För att du ska bli momsbefriad får din momspliktiga försäljning inte ha överstigit 30 000 kronor någon gång under de två senaste åren.

Läs mer om moms och övriga skatter på Skatteverket. 

Är du intresserad av solceller?

Skånska Energi erbjuder solcellsinstallationer av absolut bästa kvalitet för högsta energiutbyte! Vi använder endast väl seriösa leverantörer med lång erfarenhet. Minska dina elkostnader genom att producera din egen klimatvänliga el.

Läs mer om våra nyckelfärdiga solcellspaket här.