Elmarknaden just nu

Elmarknaden just nu

April var en varm månad som trots detta gav svagt stigande elpriser.

Den 8 juli 2019

Lägsta elpriserna på två år

Juni månad gav oss de lägsta rörliga elpriserna på två år, med ett medelspotpris som var 40 procent lägre än juni ifjol och 30 procent lägre än i maj.  


Mycket regn betyder ökad tillgång till vattenkraftsel vilket oftast betyder sjunkande elpriser. Så blev det i både maj och juni. Till de sjunkande priserna bidrog även det varma vädret: högre temperaturer ger mindre behov av uppvärmning och därmed lägre efterfrågan på el till uppvärmning. 

Det genomsnittliga rörliga elpriset, medelspotpriset, för juni var 27 öre per kilowattimme (kWh). Det motsvarar en minskning på 29 procent jämfört med maj månad (38 öre/kWh) och en minskning på 40 procent jämfört med juni 2018 (46 öre/kWh). De rörliga elpriserna i juni var de lägsta på två år.

Stigande priser på utsläppsrätter, kol, olja och gas globalt har däremot bidragit till att vissa fasta elpriser för längre bindningstider stigit något.

Chanserna är goda att de rörliga elpriserna ligger kvar kring en lägre nivå i juli, och skulle även denna månad rymma rikliga mängder regn kan priserna fortsätta sjunka.

Läs mer om elprisläget på Energimarknadsinspektionens hemsida: www.ei.se. 

Generell rekommendation 

Om energikostnaden är en väsentlig del av hushållets utgifter eller om man har ansträngd ekonomi, rekommenderas fast elpris/mixat elpris för att kunna budgetera för energiräkningen. För hushåll vars energikostnad endast utgör en liten del av de totala utgifterna är den fortsatta rekommendationen spot/rörligt elpris. Över tid har rörligt elpris varit billigare än fast elpris, dock med perioder med tillfälliga pristoppar.

 

 

 
Läs mer om elprisläget på Energimarknadsinspektionens hemsida: www.ei.se

Generell rekommendation 

Om energikostnaden är en väsentlig del av hushållets utgifter eller om man har ansträngd ekonomi, rekommenderas fast elpris/mixat elpris för att kunna budgetera för energiräkningen. För hushåll vars energikostnad endast utgör en liten del av de totala utgifterna är den fortsatta rekommendationen spot/rörligt elpris. Över tid har rörligt elpris varit billigare än fast elpris, dock med perioder med tillfälliga pristoppar.

FAKTA

  • Spotpris – det pris en kWh kostar vid varje enskild timme, 24 olika värden per dygn. 
  • Rörligt elpris – de sammanvägda spotpriserna fördelade per kWh för en månad. 
  • Fast elpris – samma elpris per kWh för en bestämd avtalsperiod. 
  • Terminspriser – det finns flera olika terminer; vecka, månad, kvartal och år. 
  • Ett fast elpris byggs upp av terminspriser. 
  • Det nordiska elsystemet är sammankopplat med övriga Europa genom kablar till Tyskland, Polen och Baltikum. Detta medför att större störningar i den europeiska energiproduktionen även påverkar det svenska elpriset.
     

     

Läs om intressanta ämnen inom el, energi och hållbarhet

i vår blogg!

Välj bland flera olika varianter av elavtal med

grön el.

Detta gäller när du vill producera din

egen el.