Elmarknaden just nu

Elmarknaden just nu

April var en varm månad som trots detta gav svagt stigande elpriser.

Den 7 maj 2019

En varm och mycket torr april månad gav svagt stigande elpriser i Sverige, främst på grund av sämre tillgång till vattenkraftsel. Prognoserna för maj är osäkra, men med normala temperaturer lär större mängder nederbörd än normalt krävas för att elpriserna ska sjunka igen.

Efter två månader av sjunkande priser blev elen åter något dyrare under april månad. Det så kallade medelspotpriset för april blev 41,6 öre per kilowattimme (kWh), jämfört med 41,3 för mars – så knappast någon dramatisk ökning.

Likväl märklig, kan man tycka, då april månad var varm, stundtals mycket varm med en medeltemperatur på 7,8 grader mot normalt 4,8. Högre temperatur brukar ju leda till mindre elanvändning, vilket ger lägre efterfrågan på el vilket ger lägre elpriser. Jo, så ser det ofta ut, men inte alltid. För april 2019 blev det torra vädret en viktigare prispåverkande faktor än det varma vädret. Regnmängden var bara en tredjedel jämfört med ett normalår, vilket i kombination med en ännu blygsam vårflod gav sämre tillgång till vattenkraftsel.

Väderprognoserna för maj är osäkra. Stigande temperaturer brukar kunna ge ett svagt sjunkande rörligt elpris, medan utsikterna för en svagare vårflod kan innebära något högre priser.

Läs mer om elprisläget på Energimarknadsinspektionens hemsida: www.ei.se

Generell rekommendation 

Om energikostnaden är en väsentlig del av hushållets utgifter eller om man har ansträngd ekonomi, rekommenderas fast elpris/mixat elpris för att kunna budgetera för energiräkningen. För hushåll vars energikostnad endast utgör en liten del av de totala utgifterna är den fortsatta rekommendationen spot/rörligt elpris. Över tid har rörligt elpris varit billigare än fast elpris, dock med perioder med tillfälliga pristoppar.

FAKTA

  • Spotpris – det pris en kWh kostar vid varje enskild timme, 24 olika värden per dygn. 
  • Rörligt elpris – de sammanvägda spotpriserna fördelade per kWh för en månad. 
  • Fast elpris – samma elpris per kWh för en bestämd avtalsperiod. 
  • Terminspriser – det finns flera olika terminer; vecka, månad, kvartal och år. 
  • Ett fast elpris byggs upp av terminspriser. 
  • Det nordiska elsystemet är sammankopplat med övriga Europa genom kablar till Tyskland, Polen och Baltikum. Detta medför att större störningar i den europeiska energiproduktionen även påverkar det svenska elpriset.
     

     

Läs om intressanta ämnen inom el, energi och hållbarhet

i vår blogg!

Välj bland flera olika varianter av elavtal med

grön el.

Detta gäller när du vill producera din

egen el.