Elmarknaden just nu

Elmarknaden just nu

Varmare höst än vanligt.

15 oktober 2018 

Under inledningen av september var temperaturen väsentligt över normal för att mot slutet av månaden sjunka ned till under normal, ett scenario som fortsatt de första dagarna i oktober. Nederbörden var för månaden över normal. Nivåerna i de nordiska vattenmagasinen återhämtade sig kraftigt under september, men är fortfarande en bit under vad som är normalt för årstiden. Det behövs fortsatt nederbörd för att ge bättre förutsättningar inför vintern. Den årliga revisionen av kärnkraften går mot sitt slut och i mitten av oktober är ca 87% av den nordiska kärnkraften i drift. Ringhals 2 har sin revision i november.

Det rörliga elpriset för september månad i elområde 4 blev ca 79,9 öre/kWh inkl. moms, vilket var 7 öre/kWh lägre än för augusti månad.

De fasta elpriserna sjönk inledningsvis i september, men har sedan dess haft en uppåtgående rörelse igen. Höga priser i Tyskland (högt pris på kol, olja och utsläppsrätter) samt uppskjuten driftstart av det nya kärnkraftverket i Finland, Olkiluoto 3 (preliminärt september 2019) medför att de fasta elpriserna troligtvis kommer ligga kvar på nuvarande nivåer ett tag framöver.

Elcertifikatspriserna, som sedan juli månad legat på höga nivåer, ger tillsammans med den höjda kvotplikten en högre total elkostnad. Euro-kursen stängde fredag 12 oktober på 10,37 kr/Euro.


Generell rekommendation
Om energikostnaden är en väsentlig del av hushållets utgifter eller om man har ansträngd ekonomi, rekommenderas fast elpris/mixat elpris för att kunna budgetera för energiräkningen. För hushåll vars energikostnad endast utgör en liten del av de totala utgifterna är den fortsatta rekommendationen spot/rörligt elpris. Över tid har rörligt elpris varit billigare än fast elpris, dock med perioder med tillfälliga pristoppar.


FAKTA:
Spotpris – det pris en kWh kostar vid varje enskild timme, 24 olika värden per dygn. Rörligt elpris – de sammanvägda spotpriserna fördelade per kWh för en månad. Fast elpris – samma elpris per kWh för en bestämd avtalsperiod. Terminspriser – det finns flera olika terminer; vecka, månad, kvartal och år. Ett fast elpris byggs upp av terminspriser. Det nordiska elsystemet är sammankopplat med övriga Europa genom kablar till bl a Tyskland, Polen och Baltikum. Detta medför att större störningar i den europeiska energiproduktionen även påverkar det svenska elpriset.

Läs om intressanta ämnen inom el, energi och hållbarhet

i vår blogg!

Välj bland flera olika varianter av elavtal med

grön el.

Detta gäller när du vill producera din

egen el.