Elmarknaden just nu

Elmarknaden just nu

Mildare väder ger mindre elanvändning vilket ger lägre efterfrågan vilket i sin tur ger lägre elpriser.

Den 8 april 2019

Fortsatt milt väder och ganska mycket regn bidrog till lägre elpriser i Sverige i mars. Mer milt väder och en begynnande vårflod kan ge ytterligare sjunkande elpriser i april, medan en eller flera köldknäppar med ökad elanvändning som följd kan driva upp priserna igen.

Under mars månad som helhet blev både de fasta och rörliga elpriserna för första gången på länge lägre än motsvarande månad året innan – ett efterlängtat trendbrott för alla elkonsumenter efter ett högt elprisläge under lång tid.

De främsta anledningarna till förändringen står att finna i mildare väder – medeltemperatur för mars 2019 var 3,2 grader mot genomsnittet 0,4 grader – och ganska mycket regn. Vattenkraften har fortfarande ett underskott i sina magasin efter den långvariga torkan 2018, men med den nederbörd som fallit i februari och mars har underskottet minskat och tillgången på vattenkraftsel ökat. En rik vårflod med start under april kan förbättra vattenbalansen ytterligare och i förlängningen bidra till lägre elpriser.  

Medelspotpriset för mars var 41 öre per kilowattimme (kWh), vilket är 15 procent lägre jämfört med februari och 11 procent lägre än mars 2018.

God tillgång till kärnkraftsel och sjunkande priser gas och kol internationellt bidrog också till lägre elpriser i mars.
 

Läs mer om elprisläget på Energimarknadsinspektionens hemsida: www.ei.se

Generell rekommendation 

Om energikostnaden är en väsentlig del av hushållets utgifter eller om man har ansträngd ekonomi, rekommenderas fast elpris/mixat elpris för att kunna budgetera för energiräkningen. För hushåll vars energikostnad endast utgör en liten del av de totala utgifterna är den fortsatta rekommendationen spot/rörligt elpris. Över tid har rörligt elpris varit billigare än fast elpris, dock med perioder med tillfälliga pristoppar.

FAKTA

  • Spotpris – det pris en kWh kostar vid varje enskild timme, 24 olika värden per dygn. 
  • Rörligt elpris – de sammanvägda spotpriserna fördelade per kWh för en månad. 
  • Fast elpris – samma elpris per kWh för en bestämd avtalsperiod. 
  • Terminspriser – det finns flera olika terminer; vecka, månad, kvartal och år. 
  • Ett fast elpris byggs upp av terminspriser. 
  • Det nordiska elsystemet är sammankopplat med övriga Europa genom kablar till Tyskland, Polen och Baltikum. Detta medför att större störningar i den europeiska energiproduktionen även påverkar det svenska elpriset.
     

     

Läs om intressanta ämnen inom el, energi och hållbarhet

i vår blogg!

Välj bland flera olika varianter av elavtal med

grön el.

Detta gäller när du vill producera din

egen el.