Elmarknaden just nu

Elmarknaden just nu

Lägre elpriser nu än ifjol

Oktober 2019

Höst och vinter innebär kallare väder, mörkare dygn och högre elförbrukning. Då är det bra att de fasta och rörliga elpriserna ligger på en lägre nivå än vid samma tid ifjol.

Under september sjönk det rörliga elpriset något, framför allt på grund av milt väder i kombination med ganska mycket regn. Även om det snabbt kan stiga igen, särskilt vid kallt och torrt väder, så är det bra att veta att det rörliga elpriset under månaden var drygt 25 procent lägre än vid samma tid 2018.

De fasta elpriserna steg under september, men även de ligger på en lägre nivå än ifjol. Det är i nuläget billigare att binda sitt elpris än vid samma tid ifjol.

Som alltid har vädret stor inverkan på hur elpriserna utvecklas framöver. Vi går in i den kalla och mörka delen av året med högre elförbrukning. Mildare väder med mycket regn i höst kan hålla priserna nere, medan kallt och torrt väder kan ge stigande elpriser.

Läs mer om elprisläget på Energimarknadsinspektionens hemsida: www.ei.se

Generell rekommendation 

Om energikostnaden är en väsentlig del av hushållets utgifter eller om man har ansträngd ekonomi, rekommenderas fast elpris/mixat elpris för att kunna budgetera för energiräkningen. För hushåll vars energikostnad endast utgör en liten del av de totala utgifterna är den fortsatta rekommendationen spot/rörligt elpris. Över tid har rörligt elpris varit billigare än fast elpris, dock med perioder med tillfälliga pristoppar.

FAKTA

  • Spotpris – det pris en kWh kostar vid varje enskild timme, 24 olika värden per dygn. 
  • Rörligt elpris – de sammanvägda spotpriserna fördelade per kWh för en månad. 
  • Fast elpris – samma elpris per kWh för en bestämd avtalsperiod. 
  • Terminspriser – det finns flera olika terminer; vecka, månad, kvartal och år. 
  • Ett fast elpris byggs upp av terminspriser. 
  • Det nordiska elsystemet är sammankopplat med övriga Europa genom kablar till Tyskland, Polen och Baltikum. Detta medför att större störningar i den europeiska energiproduktionen även påverkar det svenska elpriset.
     

     

Läs om intressanta ämnen inom el, energi och hållbarhet

i vår blogg!

Välj bland flera olika varianter av elavtal med

grön el.

Detta gäller när du vill producera din

egen el.