Egenproducerad el

Storskalig elproducent

Är du en storskalig elproducent innebär det att du producerar mer el än du använder under ett år. För att få ersättning måste din anläggning ligga i Skånska Energis elnätsområde.

Storskalig produktion är det när produktionskällan är större än 1 500kW.

För anmälan av anslutning, kontakta oss för information.

Ersättning för nätnyttan

Skånska Energi Nät ersätter dig för den nytta som din produktion skapar i elnätet och det överskott du säljer. Nätnytta innebär att vi får minskade kostnader för överföring av el i vårt nät tack vare din elproduktion.

Se din ersättning enligt gällande prislistor.

Ersättning för såld el

Den el som du inte själv behöver kan du sälja till en elhandlare, antingen till ett fast pris eller till ett pris som följer timpriserna på Nordpools spotmarknad. För att du ska få ersättning från vårt elhandelsbolag, Skånska Energi AB, måste du även ha ett giltigt elhandelsavtal.

Välkommen att kontakta oss för offert på ersättning.

Avbrottsersättning

Inmatningsabonnemang har ej rätt till avbrottsersättning.

Spara överskottsenergi genom att investera i egen

batterilagring!

Vi ordnar allt från idé till installation av

solceller!

Detta är bra att tänka på när du behöver ansluta dig

till elnätet.