Ständig förbättring

Planerade strömavbrott

Ibland måste vi bryta strömmen för reparationer eller underhåll. Här får du information om du berörs av något planerat strömavbrott. Ungefär en vecka innan planerat strömavbrott skickar vi brev till alla berörda hushåll.

När: Torsdag 12 september kl 09.30 - 12.00

Var: Sjöstorp, Norra Vallbyv. samt delar av Dalby landsbygd

Orsak: Service i elnätetHär får du information om pågående akuta

strömavbrott.

Vid underhåll och reparation behöver vi bryta

strömmen.

Detta är bra att tänka på när du behöver ansluta dig

till elnätet.