Ständig förbättring

Planerade strömavbrott

Ibland måste vi bryta strömmen för reparationer eller underhåll. Här får du information om du berörs av något planerat strömavbrott.
Ungefär en vecka innan planerat strömavbrott skickar vi brev till alla berörda hushåll.

 

När: Torsdag 8 april kl 10-11

Var: Delar av Toftaholm

Orsak: Inkoppling av nätstation

 

När: Torsdag 8 april kl 10-12

Var: Delar av Örtofta

Orsak: Inkoppling av nätstation

Här får du information om pågående akuta

strömavbrott.

Vid underhåll och reparation behöver vi bryta

strömmen.

Detta är bra att tänka på när du behöver ansluta dig

till elnätet.