Ständig förbättring

Planerade strömavbrott

Ibland måste vi bryta strömmen för reparationer eller underhåll. Här får du information om du berörs av något planerat strömavbrott.
Ungefär en vecka innan planerat strömavbrott skickar vi brev till alla berörda hushåll.

 

När: Måndag 24 maj kl.08.00-09.00
Var: Bjällerupsvägen, Tygelsjö, Arendala, Råby, Rögle
Orsak: Arbete i elnät

När: Torsdag 27 maj kl 19:00-01:00
Var: Dalbyvägen - väg 952
Orsak: Arbete i elnät

När: Torsdag 27 maj kl 19:00-21:00
Var: Rögle, Tygelsjö och Sjöstorp
Orsak: Arbete i elnät

När: Tisdag 1 juni kl. 07:30-09:00 
Var: Bjällerupsvägen, Tygelsjö, Arendala, Råby, Tygelsjögården, Tygelsjö, Rögle Dammar, Rögle By, Sjöstorp
Orsak: Arbete i elnätet

När: Torsdag 3 juni kl. 10:30-11:30 och Tisdag 8 juni kl. 08.00-09.30
Var: Lilla Abusa, Eliselund, Tvedöra
Orsak: Arbete i elnätet

När: Torsdag 3 juni kl. 10:00-10:30 och Tisdag 8 juni kl. 09.30-10.00
Var: Hällestadsvägen
Orsak: Arbete i elnätet

När: Torsdag 3 juni kl. 08:00-09:00 och Tisdag 8 juni kl. 13.00-14.30
Var: Hällestadsvägen, Måryd
Orsak: Arbete i elnätet

 

 
 

Här får du information om pågående akuta

strömavbrott.

Vid underhåll och reparation behöver vi bryta

strömmen.

Detta är bra att tänka på när du behöver ansluta dig

till elnätet.