Ständig förbättring

Planerade strömavbrott

Ibland måste vi bryta strömmen för reparationer eller underhåll. Här får du information om du berörs av något planerat strömavbrott. Ungefär en vecka innan planerat strömavbrott skickar vi brev till alla berörda hushåll.

När: Måndag 20 januari kl 09.00-12.00 
Var: delar av Kromhult
Orsak: reparationer och underhåll 

När: Måndag 20 januari kl 10.00-12.00 
Var: delar av Genarp
Orsak: reparationer och underhåll 

När: Måndag 20 januari kl 13.00-15.00 
Var: delar av Genarp
Orsak: reparationer och underhåll 

Här får du information om pågående akuta

strömavbrott.

Vid underhåll och reparation behöver vi bryta

strömmen.

Detta är bra att tänka på när du behöver ansluta dig

till elnätet.