Ständig förbättring

Planerade strömavbrott

Ibland måste vi bryta strömmen för reparationer eller underhåll. Här får du information om du berörs av något planerat strömavbrott.

NÄR: Onsdag den 30 januari 2019
KLOCKAN:
09:30-11:30
OMRÅDE: Delar av Rinnebäck
ORSAK: Ombyggnation av elnätet 

 

 

Här får du information om pågående akuta

strömavbrott.

Vid underhåll och reparation behöver vi bryta

strömmen.

Detta är bra att tänka på när du behöver ansluta dig

till elnätet.