Varför blev det avbrott?

Tidigare strömavbrott

Har du råkat ut för ett akut strömavbrott och vill veta orsaken? Här hittar du en kortfattad beskrivning om avbrottet från våra beredskapsledare.

Här hittar du information om våra senaste oplanerade strömavbrott:

Den 28 september
klockan 23.44 hade vi ett några sekunders avbrott i stora delar av vårt nät, detta berodde på ett fel på EONs 130kV linje som matar vår mottagningsstation i Södra Sandby. Nästan 10 000 kunder drabbades.

Lördag 26 september
Klockan 10:42 löste en 130kV transformatorbrytare ut i EONs mottagningsstation i Furulund. Drabbade områden var Furulund, Kävlinge och närliggande orter till dessa områden. Totalt var drygt 6000 av Skånska Energis kunder utan ström. Vid kontakt med EON och deras tekniker gjordes omkopplingar och samtliga hade strömmen tillbaka kl 12:17.

Det kommer göras en utredning om orsaken till avbrottet eftersom inget fel hittades under lördagen.

Söndag 30 augusti

Kl 15.25 blev det strömavbrott i Örtofta, Ellinge och Borlunda. Strax innan kl 16 hade alla strömmen tillbaka igen.
Vi var dock tvungna att göra ett kortare avbrott för några av kunderna i efterhand för att plocka bort den fågel som orsakat avbrottet.

Lördag 29 augusti kl 14.55.
Strömmen bröts i ett mindre område I Södra Sandby på grund av byte av ett lågspänningsskåp. Orsaken är brand i skåpet.
Ca kl 20.15 var reparationen slutförd och berörda kunder hade strömmen tillbaka.

 

Här får du information om pågående akuta

strömavbrott.

Vid underhåll och reparation behöver vi bryta

strömmen.

Detta är bra att tänka på när du behöver ansluta dig

till elnätet.