Att undvika olycksfall

Byggnader nära kraftledning

Skånska Energi har ett nätverk av kraftledningar. Ibland händer det att byggnader placerats för nära en kraftledning.

Skateboardparker, jakttorn, för högt travade ensilagebalar, lagerlokaler – listan är omfångsrik. En byggnad som finns för nära en luftledning med högspänning innebär risk för olycksfall och skador på människor, byggnader eller på kraftledningen. Det finns regler som måste följas och Elsäkerhetsverket utövar tillsyn över att dessa följs.

Det bästa är naturligtvis att förebygga att olämpliga byggnationer görs. Måste man bygga nära, så är en bra ”tumregel” att byggnader inte uppförs på kortare avstånd till en linje än vad stolparna som linjen sitter i är höga.

 Elsäkerhetsverkets broschyr

Spara överskottsenergi genom att investera i egen

batterilagring!

Vi ordnar allt från idé till installation av

solceller!

Detta är bra att tänka på när du behöver ansluta dig

till elnätet.