Belysning på gator och torg

Gatubelysning

Skånska Energi installerar och driftsätter gatubelysningsanordningar sedan flera år tillbaka.

Skånska Energi har sedan flera år tillbaka levererat belysningsanläggningar till kunder runt om i Skåne. Vi utför även underhåll på belysningsanläggningar och erbjuder våra kunder kompetent rådgivning och projektplanering. Vi arbetar med att minska driftskostnaderna och minimera miljöpåverkan genom att använda modern och miljövänlig teknik. Vi erbjuder ett komplett utbud inom gatubelysning, parkbelysning och olika typer av specialbelysningar.

Om du har frågor som rör gatubelysning i Lunds kommun, kontakta dem på tel: 046 - 35 50 00.

Exempel på våra gatubelysningsprojekt

Råbyvägen/Kalkstensvägen, Lund
Vandalsäker tunnelbelysning monterad under E22. Ersatte även i samma projekt en gammal belysning på trästolpar med moderna stålstolpar och armaturer.

Innovativ gatubelysning Scheelevägen, Lund
LED-belysning är uppförd på gångvägarna till busshållsplatserna på Scheelevägen i Lund. Denna belysning är försedd med rörelsedetektorer som känner av när en person närmar sig, belysningen dimras då upp från 20 % till full effekt. När personen passerat stolpen kommer belysningen att dimras ner igen. Belysningen påverkas inte av förbipasserande fordon.

Påskagänget III, Dalby
Här har vi uppfört belysning längs både huvudgator och lokalgator.

Arenan, Lund
Här har vi uppfört belysning längs en angöringsgata. Vi har även monterat ett antal högmaster(15m) med 2st strålkastare i varje mast för att lysa upp en större yta.

Kärrvallen, Genarp
Uppförande av belysning längs gator och GC-vägar i ett nytt bostads- och industriområde.

KKB Kävlinge
På uppdrag av Kävlinge kommuns bostadsbolag har vi bytt ut gamla armaturer med kvicksilverljuskälla till nya moderna LED-armaturer och minskar därmed både drifts- och underhållskostnaderna.

Spara överskottsenergi genom att investera i egen

batterilagring!

Vi ordnar allt från idé till installation av

solceller!

Detta är bra att tänka på när du behöver ansluta dig

till elnätet.