Ständig förbättring

Planerade strömavbrott

Ibland måste vi bryta strömmen för reparationer eller underhåll. Här får du information om du berörs av något planerat strömavbrott.

NÄR: Onsdag den 19 december
KLOCKAN:
07:00- 08:00 och 15.00-16.00
kort avbrott under dessa tider för start o stopp av generator

OMRÅDE:
Delar av Hardeberga
ORSAK: Arbete i elnätet 

 

 

Här får du information om pågående akuta

strömavbrott.

Vid underhåll och reparation behöver vi bryta

strömmen.

Detta är bra att tänka på när du behöver ansluta dig

till elnätet.