Ständig förbättring

Planerade strömavbrott

Ibland måste vi bryta strömmen för reparationer eller underhåll. Här får du information om du berörs av något planerat strömavbrott.
Ungefär en vecka innan planerat strömavbrott skickar vi brev till alla berörda hushåll.

 

När: Onsdag 12 maj kl 17:00-17:15 och 22:30-22:45
Var: Delar av Flyinge Kungsgård
(berörda har fått meddelande)
Orsak: Kopplar över Kungsgårdens matande kabel från luftledning till jordkabel


När:
Måndag 17 maj kl 08.00-08.30
Var: Bjällerupsvägen, Tygelsjö Mölla, Arendala, Råby
Orsak: Arbete i elnät

När: Måndag 17 maj kl 08.00-09.30
Var: Tygelsjö, Rögle, Sjöstorp
Orsak: Arbete i elnät

När: Måndag 24 maj kl.08.00-09.00
Var: Bjällerupsvägen, Tygelsjö, Arendala, Råby, Rögle
Orsak: Arbete i elnät

 

Här får du information om pågående akuta

strömavbrott.

Vid underhåll och reparation behöver vi bryta

strömmen.

Detta är bra att tänka på när du behöver ansluta dig

till elnätet.