Ständig förbättring

Planerade strömavbrott

Ibland måste vi bryta strömmen för reparationer eller underhåll. Här får du information om du berörs av något planerat strömavbrott. Ungefär en vecka innan planerat strömavbrott skickar vi brev till alla berörda hushåll.

Respektive kund har informerats per mail/brev.


När: Måndag 2 december kl 10.00-12.00
Var: Delar av Dalby
Orsak: Underhållsarbete

När: Måndag 2 december kl 13.00-15.30
Var:
Delar av Dalby
Orsak:
Underhållsarbete

När: Tisdag 3 december kl 10.00-12.00
Var: Delar av Dalby
Orsak: Underhållsarbete

När: Onsdag 4 december kl 10.00-12.00
Var: Delar av Dalby
Orsak: Underhållsarbete

När: Onsdag 4 december kl 13.30-15.00
Var: Delar av Dalby
Orsak: Underhållsarbete

När: Måndag 9 december kl 10.00-12.00
Var:
Delar av Dalby
Orsak:
Underhållsarbete

När: Måndag 9 december kl 13.00-15.00
Var:
Delar av Dalby
Orsak:
Underhållsarbete

När: Onsdag 11 december kl 10.00-12.00
Var: Delar av Dalby
Orsak: Underhållsarbete

När: Onsdag 11 december kl 13.00-15.00
Var: Delar av Dalby
Orsak: Underhållsarbete


När: Onsdag 11 december kl 13.00-15.00
Var: Delar av Dalby
Orsak: Underhållsarbete

Här får du information om pågående akuta

strömavbrott.

Vid underhåll och reparation behöver vi bryta

strömmen.

Detta är bra att tänka på när du behöver ansluta dig

till elnätet.