Ständig förbättring

Planerade strömavbrott

Ibland måste vi bryta strömmen för reparationer eller underhåll. Här får du information om du berörs av något planerat strömavbrott.
Ungefär en vecka innan planerat strömavbrott skickar vi brev till alla berörda hushåll.

Skånska Energi kommer med start vecka 24 under 2020 utföra kabelskåpsbyten
i olika områden av Genarp. Berörda kunder har fått brev hem eller per elektronisk post (Kivra) angående detta. 
Kabelskåpsbytena genomförs för att modernisera och personsäkra dem. 
Det kommer att schaktas runt varje kabelskåp. Vägar kommer inte att blockeras under några längre stunder, men det kommer att medföra vissa problem med framkomligheten under arbetet.
OBS!
Arbetet kommer att innebära strömavbrott, avisering av strömavbrott sker några dagar innan. Normalt sett tar ett strömavbrott i dessa fall 2-3h. En del kunder blir bara berörda av ett avbrott, vissa får flera avbrott. 

Här får du information om pågående akuta

strömavbrott.

Vid underhåll och reparation behöver vi bryta

strömmen.

Detta är bra att tänka på när du behöver ansluta dig

till elnätet.