Ständig förbättring

Planerade strömavbrott

Ibland måste vi bryta strömmen för reparationer eller underhåll. Här får du information om du berörs av något planerat strömavbrott.
Ungefär en vecka innan planerat strömavbrott skickar vi brev till alla berörda hushåll.

 När: Tisdag 7 april kl 16.30-18.30
Var: delar av Skrylle med omnejd
Orsak: Brådskande reparation

När: Onsdag 15 april kl 08.00-08.30
 samt kl 15.00-15.30
2 korta avbrott för in- respektive
urkoppling av reservkraft. 

Var: delar av Lunnarp och Önneslöv
Orsak: StolpbyteHär får du information om pågående akuta

strömavbrott.

Vid underhåll och reparation behöver vi bryta

strömmen.

Detta är bra att tänka på när du behöver ansluta dig

till elnätet.