Varför blev det avbrott?

Tidigare strömavbrott

Har du råkat ut för ett akut strömavbrott och vill veta orsaken? Här hittar du en kortfattad beskrivning om avbrottet från våra beredskapsledare.

Tisdag den 2 oktober 
Klockan 20:20 löste ett ledningsfack i vår fördelningsstation Harlösa ut. Drabbade områden var Harlösa, Hjularöd, Bjärsjöholm, Svansjö, Hjälmaröd och närliggande områden till dessa orter. Totalt drabbades ca 100 kunder. Felet berodde på ett fel uppe i en luftledningsstolpe vid Harlösagården. Samtliga kunder hade strömmen tillbaka 01:42
Väderleken bestod av mörker, tungt regn och hård blåst.
 

Onsdagen den 22 augusti
Klockan 13:00 drabbades cirka 30 kunder i Sandby Mosse av strömavbrott som berodde på brand i ett ställverk. Orsaken är antagligen ett fel i en apparat i stationen. Efter stationsbyte hade alla strömmen tillbaka kl 15:30. 

Onsdagen den 1 augusti
Klockan 13:50 löste en frånskiljare i en av våra kopplingsstationer (T800) i Kävlinge ut. Drabbade områden var Gryet och Bogesholm i Kävlinge. Totalt drabbades 545 kunder. Efter felsökning och omkopplingar hade de flesta strömmen tillbaka 14:45. Felet bestod av ett överslag i en station på Gryet. Samtliga kunder hade strömmen tillbaka 15:25.

Söndagen den 24 juni
Klockan 03:53 löste vår mottagningsstation i Önneslöv ut. Detta berörde kunderna i Björnstorp, Torna Hällestad, Önneslöv, Tvedöra, Silvåkra, Vasaholm och Tvet.
Efter diverse omkopplingar hade de allra flesta kunderna spänning tillbaka vid 06:30.
Felet var att en fågel flugit in i en av våra stolpstationer och orsakat ett större strömavbrott på högspänningssidan.
Samtliga kunder hade spänningen tillbaka 08:50.

Måndagen den 30 april
Klockan 14.54 fick vi avbrott i Harlösa. Det blåste kraftigt och ett träd hade fällts över linjen ute vid Svansjön. 101 kunder berördes och de flesta hade strömmen tillbaka kl. 15:50. De sista kunderna hade strömmen åter kl. 17.05.

Tisdagen den 13 mars 2018
Klockan 12.30 fick vi avbrott på vår linje som utgår från Södra Sandby och matar Norreholm, Skatteberga, Revinge, Harlösa, Hjularöd och Hjälmaröd med omnejd. Efter diverse omkopplingar så hade alla kunder strömmen tillbaka ca 15 minuter senare. Vi undersöker felorsaken men allt tyder på att det var en större fågel som flugit in i ledningarna i Revingeområdet.

Söndagen den 25 februari 2018
Klockan 20.47 löste fack 9 i Södra Sandby för kortslutning. Facket förser de norra delarna av Södra Sandby, Revinge och vidare mot Harlösa, Hjularöd, Bjärsjöholm, Svansjö, Hjälmaröd, Tvedöra och Skatteberga med el. Efter diverse omkopplingar var strömmen tillbaka efter ca 30 minuter. Felet var en kortslutning på luftlinjerna mellan Revinge fack 6 och Harlösa och det var troligen en fågel som orsakade det.

Torsdag den 8 februari 2018
Förmiddagens strömavbrott i Furulund/ Lackalänga med omnejd berodde på ett fel i en högspänningskabel.
Just nu matar vi ett tiotal kunder med en reservgenerator under tiden vi reparerar kabeln.

Tisdag 16 januari 2018
Kl 02.50 löste vår mottagningsstation i Önneslöv ut. Drabbade områden var Genarp med omnejd. 
05.00 hade de flesta kunder strömmen tillbaka, förutom områdena Vallby, Bonderup o Lunnarp.
Felet lokaliserades, en nedfallen högspänningsledning i utkanten av detta område. 
Området var svårtillgängligt på grund av väderlek.
Klockan 11.15 hade samtliga kunder ström igen.

Fredagen den 5 januari 2018
Klockan 20.00 löste ett reläskydd som matar en station i Kävlinge centrum. Samtliga kunder hade strömmen tillbaka 21.20. 139 kunder drabbades av felet som var överslag (kortslutning) i en högspänningskabel av äldre typ (blykabel) på Unionsgatan.

Lördagen den 30 december 2017
Klockan 07.50 fick vi ett avbrott i Södra Sandby. Drabbade områden var Odarslöv, Stångby V, Hoby, Rinnebäck, Väggarp, Örtofta Slott och Toftaholm Viderup. Klockan 09.30 hade de flesta kunderna strömmen tillbaka. De sista kunderna i Väggarp, Örtofta Slott Toftaholm och Viderup fick strömmen tillbaka 10.22. Totalt hade drygt 1700 kunder avbrott. Felet var överslag i en högspänningskabel utmed väg 104 i höjd med Väggarp.

Fredagen den 10 november 2017
Dagens strömavbrott i området mellan Esarp och Genarp berodde på grävarbeten i samband med vägbreddningen som pågår i området. Vi har nu kopplat bort den skadade kabeln och påbörjar reparationen.

Torsdagen den 16 november mellan klockan 10.00 och 12.00 kommer vi att ha ett strömavbrott för att koppla in kabeln igen, avisering till berörda kommer att gå ut med post.

Även torsdagen den 23 november kl 10.00 till 12.00 kommer vi att ha ett strömavbrott för kabelarbete i området.  

Tisdagen den 18 oktober 2017
På kvällen/natten mot onsdag drabbades vårt elnät av två stora fel som orsakade strömavbrott för våra kunder i områdena mellan Södra Sandby och Kävlinge.

Det första felet inträffade klockan 20.00 på tisdagskvällen. Efter ett antal omkopplingar och tester där kunderna efterhand fick strömmen tillbaka lokaliserades felet till ett ställverk för 20 000 volt som ägs av en vindkraftsproducent i vårt elnät där ett större överslag skett. Vid 23-tiden hade alla strömmen tillbaka.

Kl 24.40 fick vi ytterligare ett avbrott. Denna gången drabbades andra kunder men inom samma geografiska område. Det visade sig att det första felet stressat vårt elnät så att en svag punkt i vårt egna ställverk i en station fick överslag med strömlöshet som följd. I samband med att vi försökte lokalisera felet behövdes provtillkopplingar göras i olika områden vilket ledde till att vissa av de kunder som hade strömavbrott tidigare på kvällen drabbades. Klockan 02.44 hade samtliga kunder strömmen åter.


Här får du information om pågående akuta

strömavbrott.

Vid underhåll och reparation behöver vi bryta

strömmen.

Detta är bra att tänka på när du behöver ansluta dig

till elnätet.