Ladda på jobbet

Laddstolpar och laddboxar är framtiden. Gör det enkelt att ladda elbilen.

I framtiden kommer det finns många fler laddbara fordon. Redan i dag ser vi hur försäljningen av plugin-hybrider och rena elbilar skjuter i höjden. Då behöver det vara säkert och enkelt att ladda bilen.

Med fler laddbara fordon växer också kraven på säker och bekväm laddning både hemma och på arbetsplatsen. Men även när vid affärer, köpcentra, gym och andra platser vi besöker.
Ett vanligt vägguttag ska egentligen bara användas i yttersta nödfall och då med en för ändamålet avsedd laddkabel, t ex RAY, en 1-fas kabel där laddstyrkan ställs in på handsken.

Vi erbjuder laddboxar för hemmaladdning, laddstolpar för arbetsplatser samt semisnabbladdare för mer publika miljöer. Som leverantörsoberoende och utgår alltid från kundens behov.

Arbetsplats
Vill du höja din attraktionskraft som arbetsgivare och erbjuda möjlighet att ladda elbilar på arbetsplatsen. Då kan även era kunder ladda sin elbil när de besöker er. Laddstolpar visar på ert miljöintresse och stärker varumärket. Får du bidrag genom Klimatklivet kan du halvera din kostnad.

Har ni flera laddstolpar och/eller laddboxar installerade krävs mer än bara ström till ett uttag. Om alla uttag används går det åt enorma mängder energi och effektbehovet kan öka kostnaderna. Genom att använda smarta laddboxar är det möjligt att balansera så att laddeffekten sjunker när fler ansluter sig. Detta gör att många kan ladda samtidigt utan att det påverkar kostnaden för elabonnemanget.

Det finns möjlighet att mäta förbrukningen för varje laddsession och kanske debitera eller förmånsbeskatta laddningen för de anställda. Med laddboxar/laddstolpar som är avsedda för multipla användare, där varje användare identifierar sig genom t ex en RFID-tag, kan företaget mäta och följa upp vem som laddat sin bil och hur mycket varje användare förbrukat.
Vi rekommenderas en särskild RFID-tag för era gäster eller om det finns möjlighet att öppna upp laddning från exempelvis receptionen.

Läs mer om laddboxar/laddstolpar på vår blogg.

Kontakta mig - jag vill veta mer

Stärk din miljöprofil till marknadsmässiga priser med

grön el!

Vi ordnar allt från idé till installation av

solceller!

Spara överskottsenergi med egen

batterilagring!