Ladda hemma

Laddboxar

I framtiden har troligen de flesta hushåll en elbil. Redan i dag ser vi hur försäljningen av plugin-hybrider och laddbara bilar skjuter i höjden. Med laddbox blir det både säkert och enkelt att ladda bilen hemma.

Med fler laddbara fordon växer också kraven på säker och bekväm laddning vid hemmet. Ett vanligt vägguttag ska egentligen bara användas i yttersta nödfall och då med en för ändamålet avsedd laddkabel.

Använd en laddbox för hemmaladdning. Vi är leverantörsoberoende och utgår från dina behov.

Villalösning
Som villaägare och förare av ett laddbart fordon är det lockande att bara koppla bilen till ett vanligt uttag. Det är dock inte ett säkert sätt att ladda bilen! De allra flesta vägguttag är inte konstruerade för att klara kontinuerligt uttag av höga effekter och den största risken ligger i att kablarna från elskåpet till uttaget inte är dimensionerade för ändamålet. Vi rekommenderar därför en laddbox som är framtagen för för just detta med egen avsäkring i elskåpet och kabel som är anpassad för högre belastning.

Vi erbjuder en laddbox med inbyggt wifi så att du kan styra av/på, timer-förlägga din laddning, lastbalansera laddningen (t ex på vintern). Du kan dessutom registrera alla laddsessioner som görs vilket kan vara bra vid en försäljning av villan då man vill påvisa villans energiprestanda i förhållande till energiförbrukningen. Denna funktion är också bra om arbetsgivaren betalar drivmedel till tjänste-/förmånsbilen.

Vi har även laddboxar och laddstolpar för företag - läs mer här!

Eller om du har en bostadsrättsförening har vi mer information här!

Kontakta mig - jag vill veta mer