IVT Solfångare FT 2262

Utnyttja solen maximalt

Våra solvärmeanläggningar kompletterar ditt befintliga värmesystem och levererar det mesta av ditt hus varmvattenbehov under det ljusa halvåret.

Våra plana solfångare kännetecknas av en genomtänkt, robust konstruktion med lång livslängd. Solfångarna har en kompositram och en underdel gjuten i ett stycke av förstärkt glasfiber. Solfångaren täcks av antireflexglas för att släppa igenom så mycket solljus som möjligt. Den aktiva solfångarytan är starkt absorberande och utnyttjar solenergin maximalt.

Den aktiva solfångarytan är starkt absorberande och utnyttjar solenergin maximalt.

Våra plana solfångare kan monteras på tak, fasad eller mark och finns som kompletta monteringssatser för de olika behoven. Alla delar är anpassade till varandra och säkerställer en hög hållfasthet – detta är särskilt viktigt i utsatta lägen med stark vind och tunga snölaster.

Kontakta mig - jag vill veta mer