Ladda på jobbet

Laddstolpar

Framtidens fordonsflotta kommer förmodligen bestå av en stor andel laddbara fordon. Vi ser redan idag hur försäljningen av plugin-hybrider och rena elbilar skjuter i höjden. Då behöver det vara enkelt att ladda bilen.

Med fler laddbara fordon växer också kraven på säker och bekväm laddning vid hemmet och arbetsplatsen men även vid köpcentra, gym och andra platser där man vistas mer än en kort stund.
Ett vanligt vägguttag ska egentligen bara användas i yttersta nödfall och då med en för ändamålet avsedd laddkabel, t ex RAY, en 1-fas kabel där laddstyrkan ställs in på handsken.

Vi erbjuder laddboxar för hemmaladdning, laddstolpar för arbetsplatser samt semisnabbladdare för mer publika miljöer. Vi är leverantörsoberoende och utgår från kundens behov.

Arbetsplats
Vill du höja din attraktionskraft som arbetsgivare kan du erbjuda möjlighet att ladda elbilar på arbetsplatsen. Du kan också välja att utöka möjligheterna så att kunder kan ladda sin elbil medan de är på besök hos er. Laddstolpar är en miljöinsats som stärker ditt varumärke. Får du bidrag genom Klimatklivet kan du halvera din kostnad.

Om man har flera laddstolpar och/eller laddboxar installerade krävs mer än bara ström till ett uttag. Om alla uttag används går det åt enorma mängder energi och effektbehovet kan öka kostnaderna. Genom att använda smarta laddboxar är det möjligt att balansera så att laddeffekten sjunker när fler ansluter sig. Detta gör att många kan ladda samtidigt utan att det påverkar kostnaden för elabonnemanget.

Du behöver mäta förbrukningen för varje laddsession och kanske debitera eller förmånsbeskatta sådan laddning för att erbjuda anställda laddning av fordon vid arbetsplatsen. Med laddboxar/laddstolpar som är avsedda för multipla användare, där varje användare identifierar sig genom t ex en RFID-tag kan företaget mäta och följa upp vem som laddat sin bil och hur mycket varje användare förbrukat. För gäster rekommenderas en särskild RFID-tag eller möjlighet att öppna upp laddning från exempelvis receptionen.

Stärk din miljöprofil till marknadsmässiga priser med

grön el!

Vi ordnar allt från idé till installation av

solceller!

Spara överskottsenergi med egen

batterilagring!