Minska driftskostnaden

Klimatsmarta värmepumpar för fastigheter

Du som fastighetsägare kan få ner driftskostnaden genom energieffektiva åtgärder. Vi ser över helheten i fastigheten och erbjuder den energilösning som passar bäst för din fastighet.

Oavsett om du har fjärrvärme, gas eller el för uppvärmning och varmvatten i din fastighet brukar frågorna vara desamma. Kan vi kombinera en värmepumpslösning med nuvarande system? Hur mycket sparar vi med bergvärme, grundvatten, luft/vatten eller frånluft? Kan vi kombinera med solceller och själva producera elen till värmepumpar, hissar, belysning och tvättstugor?
Vi ger dig svar på alla dina frågor! 

Skräddarsydda lösningar
Vårt arbete börjar alltid med ett besök för att kartlägga hur fastigheten ser ut och vilka möjligheter som finns. Vi tittar på hur stor energiförbrukningen är och vad den används till, vilka lösningar som används idag, vilka framtida behov som finns samt vilka förutsättningarna är för att uppfylla dessa. Därefter görs en bedömning över vilka typer av lösningar som passar till fastigheten och vad man kan förvänta sig i minskad miljöpåverkan och förbättrad ekonomi. Vi ser till att optimera energianvändningen och informerar om vilka bidrag som går att söka till vald teknik.

Från ax till limpa
Vi står för hela kedjan, från projektering och konstruktion till installation, drifttagning, driftoptimering, övervakning och kontinuerligt underhåll. Vi ser till att din anläggning kommer att ge maximal energibesparing under många år framöver.

På vår blogg har vi olika reportage om klimatsmarta lösningar

Kontakta mig - jag vill veta mer

Vi ordnar allt från idé till installation av

solceller!

Gör kostnadsbesparingar genom att optimera

anläggningen.