Ständig utveckling

Batterilagring

Idag går det att lagra stora mängder energi enkelt och effektivt . Såväl el från dina solceller som el från nätet kan du lagra och balansera, dygnet runt, året runt.

Framtidens elmarknad kommer förmodligen att se annorlunda ut jämfört med idag. Fler och fler producerar sin egen solel och detta kommer påverka tillgången och priset på el. Samtidigt köper fler och fler elbilar vilket också påverkar.

Ett batteri, som är rätt dimensionerat och rätt använt, kan hjälpa dig att tillgodogöra dig mer av din egen produktion och minska ditt köp av el. Dessutom kan du få en jämnare elförbrukning och kapa kostsamma effekttoppar.

Med ett batteri ökar du din självförsörjningsgrad och använder mer av den solel som du producerar samtidigt som du sänker dina kostnader!

Minskade kostnader
Genom att minska effekttopparna möjliggörs även för elnätsägaren att slippa avgifter för överuttag i regionnäten vid tillfällen med höga effekttoppar. På sikt kan det komma att leda till lägre kostnader för effektabonnemang mot överliggande nät.

Investeringsstöd
Det går att söka investeringsstöd hos Energimyndigheten, och när du köper din lagringsenhet hos oss hjälper vi dig med det. Stödet innebär att du kan få upp till 60 procent, eller maximalt 50 000 kronor, av den totala investeringskostnaden i stöd från myndigheten. Villkoret är att du installerar ditt batteri senast den 31 december 2019.

Anpassat system
Skånska Energilösningar arbetar med flera av de ledande producenterna av batterilagring. Vi kan hjälpa till med en mindre lagringsenhet såväl som ett med ett större system, eller varför inte ett skalbart system? Ett mindre batteri hjälper dig som privatperson att skapa ett eget elsystem. Oavsett behov hjälper vi dig att anpassa ett batteri till ditt nuvarande behov och som sedan är skalbart om du i framtiden vill bygga ut systemet.

Verkar detta intressant? Hör av dig så berättar vi gärna mer!

Läs om intressanta ämnen inom energi och hållbarhet

i vår blogg!

Vi ordnar allt från idé till installation av

solceller!

Sänk driftskostnaden genom att installera

värmepump!