Ladda hemma

Laddboxar

Framtidens fordonsflotta kommer förmodligen bestå av en stor andel laddbara fordon. Vi ser redan idag hur försäljningen av plugin-hybrider och rena elbilar skjuter i höjden. Då behöver det vara enkelt att ladda bilen.

Med fler laddbara fordon växer också kraven på säker och bekväm laddning vid hemmet. Ett vanligt vägguttag ska egentligen bara användas i yttersta nödfall och då med en för ändamålet avsedd laddkabel.

Använd en laddbox för hemmaladdning. Vi är leverantörsoberoende och utgår från dina behov.

Villalösning
Som villaägare och förare av ett laddbart fordon är det lockande att bara koppla bilen till ett vanligt uttag. Det är dock inte ett säkert sätt att ladda bilen! De allra flesta vägguttag är inte konstruerade för att klara kontinuerligt uttag av höga effekter och den största risken ligger i att kablarna från elskåpet till uttaget inte är dimensionerade för ändamålet. Vi rekommenderar därför en laddbox som är framtagen för för just detta med egen avsäkring i elskåpet och kabel som är anpassad för högre belastning.

Vi erbjuder en laddbox med inbyggt wifi så att du kan styra av/på, timer-förlägga din laddning, lastbalansera laddningen (t ex på vintern). Du kan dessutom registrera alla laddsessioner som görs vilket kan vara bra vid en försäljning av villan då man vill påvisa villans energiprestanda i förhållande till energiförbrukningen. Denna funktion är också bra om arbetsgivaren betalar drivmedel till tjänste-/förmånsbilen.

Ladda hemma-stöd
Det finns nu ett stöd att söka för privatpersoner som installerar laddboxar i hemmet. Stödet innebär att du kan få hälften av den totala kostnaden i bidrag vid installation av laddbox upp till 10 000 kr.


Vill du veta mer? Kontakta oss för ett kostnadsfritt hembesök!
Har du en större fastighet? Läs mer här.