Byte av elmätare

Just nu pågår ett arbete med att successivt byta ut våra elmätare i elnätet med ny teknik. De nya elmätarna kommunicerar via radio.

Ny mätare
Sedan 2009 är månadsmätning av den faktiska förbrukningen ett krav som omfattar samtliga kunder i Sverige. Skånska Energi var mycket tidiga med denna teknik och har sedan år 2000 fjärravläst våra elmätare och levererat fakturor som baserats på verklig förbrukning.

Vi byter nu successivt ut ett antal elmätare som fallit för åldersstrecket. Den nya mätaren har en ny teknik med kommunikation via radio med en maxeffekt av 0,5 W. Vi monterar en diskret antenn på luckan till ditt elskåp för att få en fullgod radiosignal. Den nya mätaren placeras inne i skåpet. Antennen är grå och placeras på utsidan av luckan. Den är 22x6 cm i storlek.

Byte av trasig mätare
Om en mätare inte fungerar och behöver bytas ut kontaktar vi dig för att informera att vi kommer.


Innan vi kommer till dig för att byta din elmätare får du ett aviseringsbrev. Våra montörer kommer alltid med firmanamnet Skånska Energi på sina bilar. De har också Skånska Energi ID-kort väl synligt.