Reparationer och underhåll

Planerade strömavbrott

Ibland måste vi bryta strömmen för reparationer eller underhåll. Här får du information om du berörs av något planerat strömavbrott.

Var: Delar av Kävlinge/Rinnebäck
När: Tisdag 23 januari
Tid: Kl 09.30-12.00
Orsak: Underhåll i nätstation

Var: Delar av nordöstra Kävlinge
När: Onsdag 24 januari
Tid: Kl 09.30-10.00 och 14.30-15.00
Orsak: Underhåll i elnätet