Lokalt och säkert

Vårt nätområde

Vårt nätområde är beläget norr och öster om Lund. Det är ett landsbygdsnät som omfattar 170 mil elledningar, 600 nätstationer och har ca 18 000 anslutna kunder.