Tänk på framtiden

Stärk din miljöprofil!

Ta ett helhetsgrepp på fastigheten och sänk dina energikostnader!

Utvecklingen går snabbt och nu finns stora möjligheter att minska energikostnaden dramatiskt genom att bygga smarta energisystem i er fastighet. Använd den naturliga värmen från luften och solen för uppvärmning. Den energi som inte används kan ni sedan spara och återanvända när den behövs som bäst.

Solceller på taket bidrar till sänkta energikostnader och signalerar miljömedvetenhet! Energilagret kan bidra till sänkta effekttoppar och bättre nyttjande av solelen. Ladda el- och pluginbilarna säkert med laddstolpar/-boxar. 

Stärk din miljöprofil

Skånska Energi är ett av de elbolag som var först i Sverige med att enbart erbjuda el från 100 % förnybara energikällor. Oavsett vilket elavtal du väljer, kan du vara säker på att du endast får el från vattenkraft.

Som elkund till oss erhåller du ett intyg om att du under under din avtalsperiod köper vattenkraftproducerad el med EPD från Skånska Energi. EPD (Environmental Product Declaration) är en certifierad miljövarudeklaration med kvalitetssäkrade uppgifter om exempelvis resursförbrukning, utsläpp, avfall och återvinning registrerad av Svenska Miljöstyrningsrådet.

Förnybar elproduktion

För oss är det viktigt att enbart leverera energi som har sitt ursprung i förnybara energikällor. Vi strävar efter att våra energianläggningar och den el som vi distribuerar ska ha en minimal klimatpåverkan. Skånska Energi har egen, småskalig produktion av förnybar el i form av vattenkraft. Totalt producerar vi ungefär 48 GWh av förnybar el om året, el som räcker till cirka 10 000 hushåll.


Läs mer.

Vi löser dina energibehov!

Skånska Energi är ett komplett energibolag som erbjuder ett brett och klimatsmart produktsortiment:

 

Elavtal
Vi säljer enbart 100 % förnybar el och erbjuder elavtal till privatpersoner och företag som är anpassade efter önskemål och behov. Är du privatperson kan du enkelt teckna elavtal på vår hemsida eller kontakta kundservice för hjälp. Är du företagare eller äger en större fastighet hjälper våra säljare dig med en offert anpassad efter dina behov. Hos oss vår du alltid snabb och bra service!

 

Värmepumpar
Vi säljer värmepumpar till privatpersoner och företag anpassade till fastigheter i olika storlek. Vill du minska dina energikostnader och samtidigt spara på klimatet kan vi hjälpa dig.

 

Solceller
Vill du bli småskalig elproducent kan vi hjälpa dig med allt från val av solceller, montering, installation och anslutning. Vi kan hela processen från ax till limpa.

 

Batterilagring
Genom att erbjuda energilagring ger vi möjlighet att effektivisera energianvändningen och dra större nytta av egenproducerad el. Vill du veta mer om denna nya produkt är du välkommen att kontakta oss!

 

Energilösningar
Vi bygger klimatsmarta värme- och kylanläggningar genom att använda den naturliga värmen som finns i marken och luften. På så sätt sänker vi koldioxidutsläppen och driftskostnaderna för fastigheten. Vi bygger lösningar med olika tekniker och erbjuder olika finansieringsmöjligheter.
 

Eldistribution
Bor du i vårt elnät får du tillgång till ett mycket driftsäkert elnät där 85 % är nedgrävt. Våra kunniga tekniker och montörer har mycket stor lokal kännedom vilket gör att vi har mycket kort ledtid att hantera strömavbrott.

 

Vattenkraft
Skånska Energi äger och driver egen småskalig vattenkraft. Vi bidrar till ett bättre klimat genom att producera vattenkraftsel till ca 10 000 hushåll varje år. 

 

Det löper en grön tråd genom Skånska Energi och vi kan hjälpa dig att lösa de flesta av dina energibehov. Hos oss får du personlig service och rådgivning utan att behöva stå i telefonkö. Välkommen att kontakta oss!

Energiskatt

Den 1 januari 2017 höjdes energiskatten på el med 0,3 öre till 29,5 öre/kWh.

Enligt lagen om skatt på energi är all elektrisk kraft som förbrukas i Sverige skattepliktig. Energiskatten på el beror dels på verksamheten som kunden bedriver och dels var i landet elen förbrukas. Vad som är nytt för 2017 är att det nu endast är en skattesats på el (med undantag för de kommuner som har avdrag). Det innebär att de reducerade skattesatserna försvinner och ersätts med avdrag och återbetalningar.

Industrikunder och datacenter kommer därmed att faktureras full energiskatt (29,5 öre/kWh) och ska själva sedan ansöka hos Skatteverket om återbetalning av den reduktion de är berättigade till (ned till 0,5 öre/kWh). Frågor om återbetalning hänvisas till storforetagsregionen@skatteverket.se eller tel: 010-587 71 02.

Kommuner med rätt till avdrag
De kommuner som har lägre energiskatt får en höjning av skatten på el med 0,6 öre/kWh till 19,9 öre/kWh. Det innebär att kunder inom hushåll- och tjänstesektorn i kommunerna Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län samt kommunerna Örnsköldsvik, Sollefteå, Ånge, Ljusdal, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Älvdalen och Torsby kommer ett avdrag på 9,6 öre/kWh.

Mer information om hur du söker återbetalning finns att läsa på Skatteverket.

Stärk din miljöprofil med

grön el!

Slipp investera med

GEOkomfort®!

Sänk dina värmekostnader

välj värmepump.