Ladda på jobbet

Laddlösningar

Framtidens fordonsflotta kommer förmodligen bestå av en stor andel laddbara fordon. Vi ser redan idag hur försäljningen av plugin-hybrider och rena elbilar skjuter i höjden. Då behöver det vara enkelt att ladda bilen.

Med fler laddbara fordon växer också kraven på säker och bekväm laddning vid hemmet och arbetsplatsen men även vid köpcentra, gym och andra platser där man vistas mer än en kort stund. 
Ett vanligt vägguttag ska egentligen bara användas i yttersta nödfall och då med en för ändamålet avsedd laddkabel, t ex RAY, en 1-fas kabel där laddstyrkan ställs in på handsken.

Vi erbjuder laddboxar för hemmaladdning, laddstolpar för arbetsplatser samt semisnabbladdare för mer publika miljöer. Vi är leverantörsoberoende och utgår från kundens behov. 

Arbetsplats
För en arbetsgivare som vill höja sin attraktionskraft finns många vägar att gå, men en av vägarna kan vara att erbjuda tjänste-/förmånsbilar eller personalbilar. Det kan det vara lämpligt att samtidigt göra en miljöinsats och samtidigt stärka sitt varumärke genom att erbjuda laddbara fordon! Då krävs även möjlighet att ladda bilen vid arbetsplatsen.

För att kunna erbjuda sina anställda laddning av fordon vid arbetsplatsen behöver man kunna mäta förbrukningen för varje laddsession och kanske debitera eller förmånsbeskatta sådan laddning.

Vi erbjuder laddboxar/laddstolpar som är avsedda för multipla användare, där varje användare identifierar sig genom t ex en RFID-tag. Företaget kan sedan mäta och följa upp vem som laddat sin bil och hur mycket varje användare förbrukat.

Vi erbjuder även laddboxar/laddstolpar för t ex gästparkeringar så att besökare kan ladda sina fordon medan de är på besök. Även sådana lösningar signalerar miljömedvetenhet och stärker företagets varumärke!