Använd solenergin!

Varför solceller

Den grundläggande förutsättningen för solenergi är fascinerande: varje dag tillför solen genom sitt ljus på jorden tio tusen gånger mer energi än vad vi människor har användning för.

Den solenergi som når oss kan alltså med mycket bred marginal fylla upp alla våra behov av energi idag, imorgon och sannolikt för all framtid.För oss gäller det ”bara” att lyckas ta tillvara på den, och det är något vi faktiskt blir allt bättre på.

Solenergi utvinns idag framför allt på två sätt: genom solceller och genom solfångare. Vid en snabb anblick ser de ungefär likadana ut: blanka plattor som läggs på våra hustak – men de har olika funktion och användning.

Solceller omvandlar solljuset till el och solfångare omvandlar solljuset till värme. Genom solfångaren passerar en vätska – oftast vatten- eller oljebaserad – men ibland också luft som värms upp av solen. Sedan förs värmen via en värmeväxlare in i husets uppvärmningssystem.

En solcell är en liten, 10-20 centimeter lång skiva som oftast består av kisel eller ett kiselbaserat material, och som utan andra delar kan omvandla solljus till elektricitet. När solen lyser på solcellen uppstår elektrisk spänning mellan fram- och baksidan. En elkabel kopplas till solcellen och fångar upp den elektriska strömmen. Flera solceller som kopplas ihop bildar en solpanel. Strömmen från solpanelen leds till en så kallad växelriktare, som omvandlar elen från 12 volts likström till 240 volts växelström och för in den i husets elsystem eller ut på elnätet.

Solceller, kabel, växelriktare. Mer behövs inte för att få sin egen gratis och förnybara energi direkt från solen.