Ett ekonomiskt alternativ

Geoenergi för uppvärmning och komfortkyla

Geoenergi är ett samlingsnamn för olika sätt att utvinna solenergi som lagras i marken. Energin kan användas till uppvärmning och komfortkyla alla typer av fastigheter.

De tekniker som ofta används är bergvärme, jordvärme och grundvattenvärme. Alla har en imponerande utväxling. För varje kWh el som går in i systemet får fastighetsägaren ut 3–5 kWh värme och upp till 40 gånger mer kyla. Systemen är slutna och innehåller få rörliga delar vilket innebär litet behov av underhåll. 

Väljer du en geoenergianläggning till din fastighet är investeringen normalt återbetald inom 4 till 10 år. 

I kombination med el producerad med vattenkraft eller sol blir hela installationen 100 % förnybar, det vill säga helt fri från koldioxidutsläpp. Väljer du en geoenergilösning på entreprenad anpassat till din fastighet är investeringen normalt återbetald inom 4 till 10 år. Om du inte är beredd att ta investeringen men ändå tycker att geoenergi är en bra lösning för din fastighet kan du välja GEOkomfort®.

Läs mer om GEOkomfort®           Referenser

Olika typer av geoenergi

Bergvärme innebär att man borrar ett eller flera hål och för ner en kollektorslang som fylls med vatten och bioetanol som cirkulerar i slangen och hämtar energi från berget. Kollektorslangen kopplas ihop med värmepumpen och blir ett slutet system som kräver minimalt med underhåll. Detta system kan även användas för extremt energisnål kyla under sommaren.

Jordvärme är samma princip som bergvärme fast man gräver ner slangen på ca 1 meters djup och återvinner energin ytligare i marken istället för på djupet som i ett borrhål. För jordvärme krävs större fria ytor för att sol och regn skall kunna återladda marken.

Grundvatten innebär att man borrar ett eller flera hål och sänker ner en pump för att pumpa upp grundvattnet. Detta pumpas upp genom en växlare där värmen förs över till värmepumpen och husets värmesystem. Efter växlaren pumpas grundvattnet ner i borrade returhål. Man behöver alltså både upptagningshål och även borrhål för återföring av grundvattnet.

Värmepumpar för geoenergi

Värmepumpar som utvinner energin från berg, jord eller grundvatten kallas ofta vätska/vatten värmepumpar. Det är samma typ av värmepump oavsett om man borrar eller gräver ner slang.

  • Värmepumparna finns i en mängd storlekar och både stående och liggande modeller.
  • Värmepumparna väljs med största omsorg med hårda krav på driftsäkerhet och energisnål prestanda.
  • Värmepumparna är lätta att placera och installera. De kan också samköras med nuvarande uppvärmningssystem.
  • Hög kvalitet och prestanda eftersom all grundforskning och utveckling sker i leverantörens egna laboratorier och tillverkningen av viktiga komponenter sker i egna fabriker. 

Energismarta värmepumpar anpassas efter din fastighet och hjälper dig att spara kostnader samtidigt som du får ett behagligare inomhusklimat.

 

Kontakta oss gärna för mer information.
Tel: 046-507 00

Stärk din miljöprofil med

grön el!

Allt du behöver veta om

solceller.

Spara överskottsenergi genom

energilagring!