Viktiga papper

Avtalsvillkor och blanketter

Här har vi samlat blanketter och avtalsvillkor.

Privatpersoner

För dig som är elhandelskund
Särskilda avtalsvillkor Skånska Energi Marknad AB - gäller från 13 juni 2018
Särskilda villkor för försäljning av el (rev) - gäller från 1 januari 2016
Allmänna avtalsvillkor, El 2012 Konsument (rev) - gäller från 1 januari 2016

 

För dig som är elnätskund
Allmänna avtalsvillkor, Nät 2012 Konsument (rev) - gäller från 1 januari 2016

Näringsidkare

För dig som är elhandelskund
Avtalsvillkor Skånska Energi Marknad AB - gäller från 1 januari 2018
Särskilda villkor för försäljning av el (rev) - gäller från 1 januari 2016
Allmänna avtalsvillkor, El 2012 Näringsidkare (rev) - gäller från 1 januari 2016

 

För dig som är elnätskund
Allmänna avtalsvillkor, Nät 2012 Näringsidkare lågspänning (rev) - gäller från 1 januari 2016
Allmänna avtalsvillkor, Nät 2012 Näringsidkare högspänning (rev) - gäller från 1 januari 2016
Särskilda avtalsvillkor - gäller från 1 januari 2016

Autogiro

Autogiro innebär att fakturabeloppet automatiskt dras från det bankkonto du har uppgett i din ansökan. Ta för vana att kontrollera att det finns täckning på ditt konto senast 2 dagar innan förfallodatum så att du slipper onödiga påminnelseavgifter. 

För att beställa autogirobetalning fyller du först i en blankett med ditt medgivande och mailar eller postar den ifyllda blanketten till oss. Vi registrerar ditt konto och skickar uppgiften till banken för godkännande.

Avbrottsersättning

En kund har rätt till avbrottsersättning om elöverföringen avbryts helt under en sammanhängande period om minst tolv timmar. Vid elavbrott som haft en sammanhängande avbrottsperiod om minst tolv timmar gäller att avbrottsperioden anses avslutad vid den tidpunkt då avbrottet upphört om överföringen därefter har fungerat oavbrutet i två timmar.

En kund har inte rätt till avbrottsersättning om elavbrottet beror på kundens försummelse, om elavbrottet gjorts för att vidta åtgärder av elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla god drift- och leveranssäkerhet, om elavbrottet ligger utanför Skånska Energis kontrollansvar eller om elavbrottet beror på stamnätsfel.

Rätten till avbrottsersättning gäller endast kunder som enligt ellagen är elanvändare samt är anslutna till Skånska Energis elnät. Med elanvändare avses de konsumenter och näringsidkare som tar ut el för sin förbrukning.

Skadeanmälan

De skador som uppstår på grund av avbrott, ska i vissa fall ersättas av nätägaren. Ersättningen omfattar ekonomisk förlust och annan förlust som har orsakats av avbrottet. Har du anspråk om ersättning, fyll i och skicka in blanketten för skadeanmälan nedan till oss.