Viktiga papper

Avtalsvillkor och blanketter

Här har vi samlat blanketter och avtalsvillkor.

Förändringar i avtalsvillkoren från 1 april 2019

Konsumentverket och Energiföretagen Sverige har reviderat allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (konsument) NÄT 2012 K (rev 2) och försäljning av el till konsument, EL 2012 K (rev 2)

Förändringar NÄT 2012 K (rev 2)

 • Personuppgiftshantering – punkt 1.4 i villkoren – har upphävts och ersatts av dataskyddsförordningen.

 

Förändringar EL 2012 K (rev 2)

 • Personuppgiftshantering – punkt 1.4 i villkoren – har upphävts och ersatts av dataskyddsförordningen.

 • Försäljning på distans och utanför affärslokaler samt ångerrätt – punkt 2.2 A och 2.2 B – har anpassats till de nya reglerna som infört i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokal.
  Det innebär att avtal vid uppsökande telefonförsäljning endast kan ingå efter säljsamtalet.
  Ett säljsamtal är därmed ett anbud som Elhandelsföretaget skriftligen ska bekräfta till dig som konsument.
  Du godkänner anbudet genom en skriftlig signatur. Lämnar du ingen skriftlig accept är avtalet ogiltigt.
  Ångerfristen på 14 dagar börjar den dagen avtalet ingås, under förutsättning att du fått lagstadgad information om ångerrätten.

 

 

Privatpersoner

För dig som är elhandelskund

Särskilda avtalsvillkor Skånska Energi Marknad AB - gäller från 1 april 2019

Särskilda avtalsvillkor Skånska Energi Marknad AB - gäller från 1 januari 2019

Särskilda villkor för försäljning av el (rev) - gäller från 1 januari 2016 

Särskilda villkor för försäljning av el (rev 2) - gäller från 1 april 2019

Allmänna avtalsvillkor, El 2012 Konsument (rev) - gäller från 1 januari 2016

Allmänna avtalsvillkor, El 2012 Konsument (rev 2) - gäller från 1 april 2019

 

För dig som är elnätskund

Allmänna avtalsvillkor, Nät 2012 Konsument (rev) - gäller från 1 januari 2016

Allmänna avtalsvillkor, Nät 2012 Konsument (rev 2) - gäller från 1 april 2019

Näringsidkare

För dig som är elhandelskund

Avtalsvillkor Skånska Energi Marknad AB - gäller från 1 januari 2018

Särskilda villkor för försäljning av el (rev) - gäller från 1 januari 2016

Allmänna avtalsvillkor, El 2012 Näringsidkare (rev) - gäller från 1 januari 2016

Allmänna avtalsvillkor, El 2012 Näringsidkare (rev) (uppdaterad 180424) - gäller från 1 april 2019

 

För dig som är elnätskund

Allmänna avtalsvillkor, Nät 2012 Näringsidkare lågspänning (rev) - gäller från 1 januari 2016

Allmänna avtalsvillkor, Nät 2012 Näringsidkare lågspänning (rev) (uppdaterad 180424)- gäller från 1 april 2019

Allmänna avtalsvillkor, Nät 2012 Näringsidkare högspänning (rev) - gäller från 1 januari 2016

Allmänna avtalsvillkor, Nät 2012 Näringsidkare högspänning (rev) (uppdaterad 180424) - gäller från 1 april 2019

Autogiro

Autogiro innebär att fakturabeloppet automatiskt dras från det bankkonto du har uppgett i din ansökan. Ta för vana att kontrollera att det finns täckning på ditt konto senast 2 dagar innan förfallodatum så att du slipper onödiga påminnelseavgifter. 

Du kan beställa autogirobetalning direkt via din internetbank. För att spara på miljön vill vi tipsa att du kan få fakturaspecifikationen via mejl i stället för via brev.

Det går även att få Autogirobetalning genom att fylla i blanketten med ditt medgivande och mejla/posta det till oss. Vi registrerar ditt konto och skickar uppgiften till banken för godkännande.

Avbrottsersättning

En kund har rätt till avbrottsersättning om elöverföringen avbryts helt under en sammanhängande period om minst tolv timmar. Vid elavbrott som haft en sammanhängande avbrottsperiod om minst tolv timmar gäller att avbrottsperioden anses avslutad vid den tidpunkt då avbrottet upphört om överföringen därefter har fungerat oavbrutet i två timmar.

En kund har inte rätt till avbrottsersättning om elavbrottet beror på kundens försummelse, om elavbrottet gjorts för att vidta åtgärder av elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla god drift- och leveranssäkerhet, om elavbrottet ligger utanför Skånska Energis kontrollansvar eller om elavbrottet beror på stamnätsfel.

Rätten till avbrottsersättning gäller endast kunder som enligt ellagen är elanvändare samt är anslutna till Skånska Energis elnät. Med elanvändare avses de konsumenter och näringsidkare som tar ut el för sin förbrukning.

Skadeanmälan

De skador som uppstår på grund av avbrott, ska i vissa fall ersättas av nätägaren. Ersättningen omfattar ekonomisk förlust och annan förlust som har orsakats av avbrottet. Har du anspråk om ersättning, fyll i och skicka in blanketten för skadeanmälan nedan till oss.