Klimat Omvärld

16 okt 2015

Det norska elbilsundret

På kort tid har Norge blivit ledande i världen på elbilar. Hur har norrmännen gjort för att skynda på utvecklingen? Är det något för oss i Sverige att titta närmare på?

Paradoxalt nog är oljelandet Norge världsbäst på elbilar. Under början av 2015 bestod smått makalösa 33 procent av nybilsförsäljningen av elbilar i vårt grannland. Förmånliga skatteregler, momsbefrielse och vardagslyxen att få susa fram i bussfiler, slippa trängselavgifter och en mycket god tillgång på laddstolpar har gjort att försäljningen av elbilar i Norge ökade med mer än 300 procent mellan 2013 och 2014.

En kombination av piska och morot har varit grundtanken i de smart utformade incitamenten för att popularisera elbilen bland den bilkörande delen av befolkningen. Moroten är uppenbar. Piskan består av att genom hård straffbeskattning av fordon med stora utsläpp av koldioxid. Omvänt förhållande gäller för fordon med små utsläpp eller inga alls. Det kollektiva resultatet är att Norge nu har en nybilsregistrering vars utsläppsgenomsnitt ligger på 96 gram per körd kilometer. En bit under hett åtrådda 100 grams gränsen alltså.

Hur ser det ut i Sverige?
I Norge har man på rekordtid nått 50 000 nyregistrerade rena elbilar, tack vare nämnda infrastrukturmässiga fördelar och reducerade skattesatser. Det har dessutom gått så snabbt att man nått målet två år före utsatt tid. Sverige är dubbelt så stort som Norge och borde statistiskt sett ha åtminstone 100 000 elbilar rullande på våra vägar. I verkligheten ligger vi på runt 10 000. Och då är laddhybrider inräknade. Vår bilpark släpper dessutom i snitt ut jämförelsevis höga 136 gram koldioxid per kilometer. Skulle momsbefrielse och generös förmånsbeskattning på elbilar kunna vara rätt väg att gå även för oss? Vad är de miljömässiga fördelarna med att ställa om en bilpark till eldrift?

Elbilen 0 gram, bensinbilen 2 ton
Elbilen släpper ut noll gram koldioxid under ditt år bakom ratten. Om vi tar en normal fossilbränsledriven bil i Sverige, har denna släppt ut närmare 2 ton skadlig koldioxid under samma tid.

Elen från Skånska Energi är helt producerad av förnybara källor och därmed helt naturlig. Att låta oss leverera elen till att ”tanka” din elbil renar både luften och ditt samvete.