Klimat Om oss

12 maj 2015

Miljövänlig gatubelysning

Skånska Energi har i flera år levererat belysningsanläggningar till kunder runt om i Skåne. Vi utför även underhåll och erbjuder våra kunder kvalificerad rådgivning och projektplanering.

Verksamheten för gatubelysning har utvecklats mycket det senaste året. Vi erbjuder ett komplett utbud inom gatu- och parkbelysning samt olika typer av specialbelysningar.

– Vi hade under flera år underhållsavtal för gatubelysning inom Lunds kommun, men då avtalet avslutades vid årsskiftet 2013–2014 öppnade sig nya möjligheter. Under 2014 har vi genomfört flera nya belysningsprojekt i Lund med omnejd, säger Stefan Jönsson, projektledare för gatubelysning.

Alla projekt ser olika ut. En del projekt innebär att vi ersätter gammal belysning på trästolpar med moderna stålstolpar och armaturer medan andra innebär montering av högmaster med strålkastare för att lysa upp en större yta. Ett projekt som genomfördes under året var ny innovativ gatubelysning vid Ideon Gateway i Lund. LED-belysning som är försedd med rörelsedetektorer sattes upp vid gångvägarna till busshållsplatserna. När en person närmar sig dimras belysningen upp från 20% till full effekt och när personen sedan passerat stolpen dimras belysningen ned igen.

– Vi arbetar med att minska driftskostnaderna och minimera miljöpåverkan genom att använda modern och miljövänlig teknik, avslutar Stefan Jönsson.