Finansiella rapporter

Finansiell information

En kortfattad rapport över resultat och finansiell ställning presenteras på hemsidan i samband med kvartal 3.

Läs mer om Skånska Energis verksamhet och om våra

affärsområden.

Läs om intressanta ämnen inom el, energi och hållbarhet

i vår blogg!