SEAB B

Aktien

Skånska Energis B-aktie handlas sedan den 8 december 2011 på NASDAQ OMX First North. Totalt har 8 277 120 aktier utgivits varav 6 678 907 är B-aktier.

   A-aktie  B-aktie
 Röstvärde   10  
 Kvotvärde  6,25  6,25
 Utgivna aktier, antal  1598 213  6 678 907
 ISIN, kod    SE00 0405 1969 
 Kortnamn     SEAB B